A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Закінчується прийом заявок на купівлю акцій Стебницького «Полімінералу» – privatization.gov.ua

09 лютого ФДМУ проведе біржові торги акціями ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»  –

http://www.privatization.gov.ua/sale-obj/201

До продажу пропонується 6,367% акцій товариства.

Станом на 31.12.2015 р. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби, якi знаходяться в операцiйнiй орендi. Вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду складає: - будiвель, споруд: первiсна вартостi - 1263 тис.грн.; сума зносу - 343 тис.грн. залишкова вартiсть 920 тис.грн. - машин та обладнання: первiсна вартостi - 32 тис.грн.; сума зносу - 10 тис.грн. залишкова вартiсть 22 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартостi - 100 тис.грн.; сума зносу - 18 тис.грн. залишкова вартiсть 82 тис.грн. - iнструментiв, приладiв, iнвентаря: первiсна вартостi - 3 тис.грн.; сума зносу - 1 тис.грн. залишкова вартiсть 2 тис.грн. Товариство використовує у своїй дiяльностi крiм власних також основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду, вартiсть яких складає 6042 тис. грн. Середня кількість працівників 1978.

Об‘єкт знаходиться за адресою: вул. Дрогобицька, 127 м. Стебник, м. Дрогобич, Львівська обл.

Стартова ціна пакета: 3 494 012,80 грн.

Торги відбудуться на Київській міжнародній фондовій біржі 09.02.2017 (11:00).

Заявки приймаються до 08.02.2017 (13:00).