A A A K K K

До уваги покупців об’єктів приватизації! Щодо підтвердження форс-мажорних обставин

Законом України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», згідно з якими перелік форс-мажорних обставин доповнено новою обставиною – карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), установлено на усій території України карантин.

Відповідно до частини другої статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Частиною другою статті 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Частиною третьою статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Згідно з частиною четвертою статті 4 Цивільного кодексу України актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України.

Згідно зі статтею 617 Цивільного кодексу України передбачено, що  особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Отже, незважаючи на те, що карантин визнано форс-мажором, єдиним належним доказом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), як підстави звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України (далі – сертифікат ТПП), тоді як інші документи не можуть вважатися доказами наявності таких обставин.

При цьому слід зауважити, що існування форс-мажорної обставини не звільняє від обов’язку виконати ці зобов’язання після припинення форс-мажору.

Сертифікат ТПП можна отримати не на будь-яке зобов’язання, а лише у разі наявності і належного обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку між введенням карантину та неможливістю виконання певного (конкретного) зобов’язання.

Переможець аукціону має довести як наявність такої обставини, так і те, що неможливість виконання зобов’язання виникла саме внаслідок форс-мажору.

При цьому, до моменту звернення до ТПП України або регіональної ТПП, важливо, щоб відповідна сторона поінформувала іншу сторону (тобто переможець аукціону державний орган приватизації) про наявність таких форс-мажорних обставин.