A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Електронний модуль оцінки майна зупинив махінації на ринку оцінки та унеможливив ухиляння від податку при продажу нерухомості

Ознайомившись з інформацією, розміщеною на сайті ГО «Трансперенсі інтернешнл Україна» - «TI Україна: порівняння ProZorro з системою оцінки майна є недоречним та маніпулятивним»  повідомляємо наступне.

Фонд державного майна України з повагою ставиться до громадських організацій, зокрема до «Трансперенсі інтернешнл Україна» та зацікавлений у співпраці з ними у різних сферах своєї діяльності, але на нашу думку аналіз впровадження та роботи Єдиної бази звітів про оцінку, власником якої є Фонд, є неґрунтовним, а інформація, зазначена на сайті Трансперенсі інтернешнл Україна є необ’єктивною. Враховуючи це доводимо Вам таку інформацію.

1.     Твердження Трансперенсі інтернешнл Україна, що система оцінки, про яку повідомив Фонд держмайна, є неконкурентною, а функції та відповідальність майданчиків нечіткі, є хибним враховуючи наступне.

Щодо системи оцінки

Однією зі складових запровадженої Єдиної бази звітів про оцінку є модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна, який  забезпечує електронне визначення оціночної вартості об’єктів оцінки шляхом автоматичної обробки інформації про оціночну вартість об’єктів оцінки, наявну в Єдиній базі  та про ціни продажу (ціни пропозиції) на ринку подібного майна, отриманої з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет. За результатами узагальнення та порівняння зазначеної інформації за основними характеристиками нерухомого майна з інформацією про об’єкт оцінки, внесеною до Єдиної бази суб’єктом оціночної діяльності, формується середньоринковий показник ціни подібного до об’єкта оцінки майна. При цьому до ФДМУ направляється інформація зі звітів без ідентифікації СОДа.

Також звертаємо увагу, що ФДМУ неодноразово звертався до юридичних та фізичних осіб - підприємців, зацікавлених в авторизації електронних майданчиків, щодо необхідності подати заявку відповідно до наказу ФДМУ та Адміністрації Держспецзв’язку №656 від 15.05.2018. На відміну від системи Прозорро, в якій адміністратор бере плату за тестування в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян незалежно від результатів тестування, що обмежує коло потенційних учасників ринку, у ФДМУ тестування електронних майданчиків здійснюється безкоштовно.

Тому висловлювання Трансперенсі інтернешнл Україна щодо відкритої та рівної конкуренції для електронних майданчиків в системі Прозорро та неконкурентними умовами для електронних майданчиків в системі Єдиної бази є недоречними та маніпулятивними.

 

Щодо функцій та відповідальності майданчиків

Враховуючи те, що система Прозорро позитивно себе зарекомендувала, саме при підготовці спільного наказу ФДМУ та Адміністрації Держспецзв’язку №656 від 15.05.2018 «Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків», за модельну основу взято Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений Постановою КМУ від 24.02.2016р. №166. Зокрема, аналіз підстав відключення авторизованих електронних майданчиків наведений в таблиці 1.

Також зазначаємо, що всі електронні майданчики, підключені до Єдиної бази, на відміну від електронних майданчиків, підключених до системи Прозорро, відповідають всім вимогам, що висуваються наказом №656 (в той час, як жоден електронний майданчик, підключений до системи Прозорро, не відповідає вимогам, встановленими п.10 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2016р. №166).

2.       Твердження Трансперенсі інтернешнл, що ніхто не регулює ціни майданчиків і що майданчики системи Єдиної бази не надають жодного сервісу є безпідставними.

Щодо вартості послуг майданчиків

Фонд державного майна України (далі – Фонд) діє у спосіб та в межах повноважень, що визначені Конституцією та Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Податковим кодексом України та іншими законами України.

На сьогоднішній день Конституція України та Закони України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Податковий кодекс України чи будь-який інший закон України не наділяють Фонд повноваженнями з встановлення цін на послуги авторизованих електронних майданчиків, які функціонують відповідно до статті 172 Податкового кодексу України.

Так само і Кабінет Міністрів України, який діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законів України, не наділений повноваженнями із встановлення цін на послуги авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки. Стаття 172 Податкового кодексу України, якою на законодавчому рівні врегульовано функціонування Єдиної бази звітів про оцінку, не наділяє Кабінет Міністрів України повноваженнями встановлювати ціни на послуги авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки.

Одночасно слід зазначити, що авторизовані електронні майданчики у сфері оцінки є результатом інтелектуальної діяльності, об’єктом права інтелектуальної власності, вільне розпорядження яким гарантоване статтею 41 Конституції України та яке є непорушним. Оператори авторизованих електронних майданчиків є суб’єктами господарювання і здійснюють підприємницьку діяльність, право на свободу якої гарантоване статтею 42 Конституції України.

Стаття 6 Господарського кодексу України забороняє незаконне втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарські відносини.

Одночасно повідомляємо, що на сьогоднішній день питання ціноутворення на послуги авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки вирішено. Ціни на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до Єдиної бази звітів про оцінку, є повним 100% аналогом цін на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до системи Прозорро (за винятком верхньої межі вартості послуг авторизованих електронних майданчиків, яка у сфері закупівель складає 1700 гривень, а у сфері оцінки - 510 гривень).

Щодо сервісів, що надаються авторизованими електронними майданчиками

Порівняльна таблиця щодо функціоналу електронних майданчиків, підключених до Прозорро, Прозорро.Продажі (мала приватизація) та Єдиної бази звітів про оцінку наведена в таблиці 2. Але хочемо зазначити, що електронні майданчики і системи Прозорро і Єдиної бази забезпечують зручний інтерфейс для користувачів, механізми реєстрації (в Єдиній базі тільки за допомогою ЄЦП, що прирівнюється до власноручного підпису (печатки) та унеможливлює маніпулювання та підробки даних), завантаження документів (в системі Прозорро документи на електронних майданчиків зберігаються до моменту передачі їх в ЦБД, а в системі Єдиної бази протягом трьох років, call-центр, тощо. Крім того електронні майданчики, підключені до Єдиної бази здійснюють перевірку правових підстав на здійснення суб’єктами оціночної діяльності та/або оцінювачами, практичної діяльності з оцінки майна.Тому зауваження що електронні майданчики «не надають жодного сервісу, окрім одержання заявки від учасника та включення/не включення до Єдиної бази звітів з оцінки майна» є безпідставними.

Таблиця 1

Підстави відключення авторизованих електронних майданчиків

Постанова КМУ

від 24.02.2016р. №166

Наказ ФДМУ та Адміністрації Держспецзв’язку від 15.05.2018р. №656

порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (10 і більше разів);

порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (3 і більше разів);

постійних (більше 4 разів на місяць випадків або більше 8 разів на три місяці) технічних збоїв з вини авторизованого електронного майданчика у процесі проведення публічних закупівель через авторизований електронний майданчик, що унеможливлює проведення процедури закупівлі через авторизований електронний майданчик;

постійних (більше 8 разів на місяць випадків або більше 16 разів на три місяці) технічних збоїв з вини авторизованого електронного майданчика, які не були усунуті протягом доби у робочий час надання технічної підтримки і які унеможливлювали доступ до Єдиної бази суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна;

технічного втручання в дані або підміни даних в електронній системі закупівель;

технічного втручання в дані або підміни даних в Єдиній базі;

систематичного невиконання умов договору між оператором авторизованого електронного майданчика та адміністратором (5 і більше разів чи порушення строків оплати послуг адміністратора на 30 і більше днів сумарно за останні шість місяців);

систематичного невиконання умов договору між оператором авторизованого електронного майданчика та Фондом (5 і більше разів);

недоступності авторизованого електронного майданчика більш як 12 годин робочого часу протягом останнього календарного року.

недоступності авторизованого електронного майданчика більш як 48 годин сукупного робочого часу протягом останнього календарного року;

неправильної ідентифікації користувача під час реєстрації, що призвело до зриву процедур або істотно вплинуло на процедуру закупівлі (10 і більше разів);

виявлення комісією/виникнення після авторизації електронного майданчика обставин(и) невідповідності авторизованого електронного майданчика вимогам, встановленим пунктами 36 і 7 розділу IIцього Порядку;

 

неподання юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, до Фонду заяви про зміну оператора авторизованого електронного майданчика відповідно до вимог, визначених у пункті 8 розділу IVцього Порядку;

 

подання оператором авторизованого електронного майданчика письмової заяви про відключення його авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази.