A A A K K K

Вакансії

29.12.2018

Результати конкурсу

 

28.11.2018

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади регіонального відділення

 

01.10.2018

ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області станом на 01.10.2018

№ з/п

Професія  (посада)

Кількість вакансій

Укомплектування вакансії (Так/Ні)

1 2 3 4

1.

Завідувач сектору

1

Ні*

2.

Старший інспектор

1

Ні*

* на даний час потреби в укомплектуванні зазначеної вакансії немає

23.05.2017

Результати конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії "В" регіонального віддділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

 

25.04.2017

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади категорії В

Nakaz_vakansija_24-04-2017.pdf

Umovy_ konkursu_vakansija.doc

 

04.04.2017

Результати конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії "В" регіонального віддділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

 

29.03.2017

На конкурс зайняття вакантної посади державного службовця подано дві заявки та визначено час проведення тестування.

 

13.03.2017

Оголошення конкурсу на  зайняття вакантної посади державного службовця

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста з контролю за договорами купівлі-продажурегіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

23.01.2017

Інформаці про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії "В" регіонального віддділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

 

17.12.2016

nakaz pro ogoloshennja konkursu 15_12_2016 ta umovy

11.11.2016

nakaz pro ogoloshennja konkursu 09_11_2016-39

УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Наказом РВ ФДМУ по Чернівецькій обл.

                                                                    від 09.11.2016 року № _______39_________

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста сектору оренди, управління та контролю за використанням державного майна регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

Загальні умови

Посадові обов’язки

    При надходженні від потенційного орендаря заяви на укладення договору оренди перевіряє відповідність наданих документів вимогам чинного законодавства.

     Направляє до органу, уповноваженого управляти майном балансоутримувача  пакет документів для отримання висновків, що зазначений об’єкт оренди може бути  переданий  в оренду, пропозицій щодо умов договору оренди, кандидатури до складу конкурсної комісії, яка буде створюватись  в разі надходження двох або більше заяв на оренду вищезазначеного майна (крім договорів які укладаються з метою розміщення бюджетних установ).

     Звертається до балансоутримувача майна щодо якого надійшла заява стосовно передачі в оренду для отримання документів необхідних для визначення вартості об‘єкта оренди, вивчення попиту на нього і підготовки договору оренди.

     При отриманні від балансоутримувача відповідного майна документів для визначення вартості об‘єкта оренди, звертається службовою до сектору оцінки майна щодо оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки нерухомого майна з метою укладення договору оренди.  Одночасно надає копії документів орендаря для укладення договору на проведення оцінки вказаного майна та інформацію про об’єкт оцінки. У разі укладення договору оренди з метою розміщення бюджетної установи звертається до сектору оцінки майна щодо проведення рецензування акта оцінки.

     За результатами отриманої відповіді від органу, уповноваженого управляти майном балансоутримувача  щодо укладання договору оренди, розміщує оголошення про намір передати  майно в оренду (крім договорів, які укладаються з метою розміщення бюджетних установ) або відмовляє в укладенні договору оренди.

       За результатами вивчення попиту укладає договір оренди з єдиним наявним заявником, або, за наявності декількох претендентів, готує документи, відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, для проведення конкурсів на право оренди державного нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації, що є державною власністю.

        У визначений законодавством термін із врахуванням відповіді від органу, уповноваженого управляти майном балансоутримувача (у разі своєчасного отримання)  укладає договір оренди з бюджетною установою або відмовляє в його укладенні.

       При необхідності, у зв‘язку із змінами у чинному законодавстві, розробляє  відповідні додаткові угоди до діючих договорів оренди.

        Відслідковує виконання істотної умови договорів, а саме терміну дії договору оренди, в т.ч. із врахуванням ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та проводить відповідну роботу щодо продовження дії договорів оренди термін дії яких закінчується.

       Опрацьовує інформацію щодо потенційних об‘єктів оренди, згідно інформації наданої Фондом державного майна України та звітує за результатами проведеної роботи.

        Здійснює перевірки виконання орендарями істотних умов договорів оренди державного майна. Проводить роботу з орендарями та балансоутримувачами державного майна, що передано в оренду, щодо усунення недоліків.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3274,00 грн., у разі наявності стажу державної служби - надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік

Строк подання документів:з дня оприлюднення інформаціїпро проведення конкурсу на офіційних сайтах Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільсьскій областях та регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області по 09.12. 2016 р.

Дата, час і місце проведення конкурсу

14 грудня2016 року, о 11.00

58001, м.Чернівці, вул Л.Кобилиці, 21 а, кабінет № 1.

Прізвище, ім’я та по батькові, № тел та адреса

електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карча Н.В. - завідувач сектору управління персоналом та організаційного забезпечення

тел. (0372) 55 42 17

admin_77@spfu.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта 

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Напрям освіти: юридична, економічна. 

2

Досвід роботи

______

 

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта відповідного професійного спрямування з освітнім ступенем молодшого бакалавра  або бакалавра

2

Знання законодавства

Конституція України

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про запобігання корупції”

3

Професійні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів:

1. Закон України «Про Фонд державного майна».

2. Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області.

3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна».

4. Закон України «Про управління об’єктами державної власності».

5. Нормативно-правові документи з питань діяльності регіонального відділення, зокрема, щодо оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

6. Закони України, акти та доручення Президента України, акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, видані відповідно до вимог чинного законодавства.

4

Якісне виконання поставлених завдань

1.вміння працювати з інформацією;

2. здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3. орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4. вміння вирішувати комплексні завдання;

5.вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

5

Командна робота та взаємодія

1. вміння працювати в команді;

2. вміння ефективної координації з іншими.

6

Сприйняття змін

1.виконання плану змін та покращень;

2. здатність приймати зміни та змінюватись.

7

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

8

Особисті компетенції

1.відповідальність;

2.уважність до деталей;

3.наполегливість;

4.орієнтація на саморозвиток.

 

 

 

 

29.07.2016

nakaz pro ogoloshennja konkursu.pdf

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору експлуатації баз даних та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Чернівецькій області

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом РВ ФДМУ по Чернівецькій обл.

                                                                від 27.07.2016 року № _____31_____

 

                                                                                   УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста сектору експлуатації баз даних та роботи зі ЗМІ регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Збирає, обробляє, систематизує, аналізує  та  узагальнює, зберігає   інформацію   про  хід приватизації державного та комунального майна в Чернівецькій області,

Надає у встановленому порядку звітну інформацію з питань діяльності регіонального відділення до Фонду державного майна України, обласної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади.

Забезпечує функціонування комп’ютерної  інформаційної  мережі регіонального відділення як локального центру обробки та обміну  інформаційними потоками в єдиній комп’ютерній інформаційній мережі (ЄКІМ) Фонду державного майна України.

Аналізує стан і тенденції розвитку  комп’ютерної техніки та програмних засобів, вносить пропозиції щодо усунення негативних тенденцій та впровадження нової більш ефективної комп’ютерної техніки та програмних засобів у Відділенні.

Забезпечує необхідну підтримку оперативного телекомунікаційного зв’язку для обміну інформацією між ФДМУ та РВ створеною корпоративною мережею.

Забезпечує необхідну підтримку всіх системних та програмних засобів комп’ютерної техніки у підрозділах регіонального відділення.

Здійснює адміністрування локальної комп’ютерної мережі регіонального відділення.

Здійснює оперативне  оновлення, супроводження та експлуатацію інформаційної системи підтримки процесів приватизації Фонду державного майна України - Інформаційно-пошукової системи “ЕТАП” та її допоміжних інформаційних підсистем.

Здійснює експлуатацію, оновлення модифікованих програмних продуктів, розроблених ФДМУ для інформаційної системи підтримки процесів приватизації регіонального відділення.

Здійснює роботу, пов’язану з виконанням питань забезпечення розхідними матеріалами для принтерів та комплектуючих комп‘ютерної техніки, які перебувають в користуванні працівників Відділення.

 Забезпечує наповнення розділів веб-сайту Відділення, порталу відкритих даних та інших визначених веб-ресурсів.

Впроваджує заходи ФДМУ для виконання Програми розвитку Єдиної комп’ютерної інформаційної мережі (ЄКІМ).

Здійснює обслуговування, профілактику та ремонт комп’ютерної техніки, дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації 

Здійснює роботу з упорядкування обліку юридичних осіб Чернівецької області, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади,  які на сьогоднішній день цього не підтверджують;

Здійснює приймання та реєстрацію запитів на інформацію, які надходять на адресу регіонального відділення згідно з вимогами Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3274,00 грн., у разі наявності стажу державної служби - надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік

Строк подання документів:30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільсьскій областях та регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області.

Дата, час і місце проведення конкурсу

31 серпня 2016 року, о 11.00

58001, м.Чернівці, вул Л.Кобилиці, 21 а, кабінет № 1.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карчу Н.В. - завідувач сектору управління персоналом та організаційного забезпечення

тел. (0372) 55 42 17

admin_77@spfu.gov.ua

 

У разі наявності вакансій у регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад.