A A A K K K

Групи В, Г

25-10-2016

 

Закон України „Про приватизацію державного майна”.

Закон України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

Закон України „Про акціонерні товариства”.

Закон України „Про управління об’єктами державної власності”.