A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Надання публічної інформації Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій області здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1

на електронну адресу: donetsk@spfu.gov.ua

по телефону: (057)700-02-28

по факсу: (057)700-03-14

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

- Від фізичної особи

- Від юридичної особи

- Від об'єднань громадян

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області