A A A K K K

Управлінські рішення

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області станом на 31.03.2019 р. обліковується 281 господарське товариство, які мають на своїх балансах 6643 об’єктів державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, у тому числі:

- 120 господарських товариств, які знаходяться на території, підконтрольній українській владі, мають на своєму балансі 2883 одиниці наявного державного майна, з яких 1227 одиниць нерухомого державного майна, яке не увійшло при приватизації до статутних капіталів господарських товариств;

- 161 господарських товариств, які знаходяться на території, не підконтрольній української владі, мають на своєму балансі 3760 одиниць державного майна, з яких 2072 одиниць нерухомого державного майна.

Станом на 31.03.2019р. в управлінні регіонального відділення перебуває 228 захисних споруд цивільного захисту в т.ч. на підконтрольної території знаходяться 137 ЗСЦС, які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, з них: на 98 ЗСЦЗ оформлено технічні паспорти та отримано Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а 39 – не підлягають технічній інвентаризації.

Таким чином, робота по реєстрації захисних споруд цивільного захисту, які підлягають державній реєстрації та розташовані на підконтрольній території, повністю завершена.

По захисним спорудам цивільного захисту, які розташовані на території, не підконтрольній українській владі, проведення повторної технічної інвентаризації неможливо до врегулювання ситуації на Сході України.

Крім того, станом на 31.03.2019р. до ІППС «Етап-Майно» внесено інформацію щодо реєстрації речових прав на 221 об’єкт державного нерухомого майна, щодо яких не реалізовано управлінське рішення, з них – 138 об’єктів розташованих на території підконтрольній українській владі.

На виконання наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009    №1998 «Про забезпечення збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій інвентаризаційних комісій щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але  залишилось  у  них на  балансі»   (із змінами і доповненнями)  регіональним відділенням за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 згідно з план – графіком на I квартал 2019 проведено 10 перевірок стану утримання, використання та збереження щодо 80 об’єктів державного майна.

В 1 кварталі 2019р. реалізовано 22 управлінських рішення щодо державного майна яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, а саме: передано до комунальної власності – 4,  приватизовано – 17, інше: приватизовано мешканцями – 1.

Крім того слід зазначити, що відповідно до порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв,акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання, затвердженого наказом Фонду від 18.02.1998 №284 сплачено до державного бюджету компенсацію вартості частки СП «Акела», яка не увійшла до статутного капіталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у сумі 1235203,14 грн. (платіжне доручення від 21.03.2019 №4500028722). Після завершення процедури списання частки СП «Акела» з балансу ПРАТ, регіональним відділенням буде прийнято відповідне управлінське рішення щодо зазначеного державного майна.

Управління державним майном, що в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває у них на балансі.

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (далі-регіональне відділення) станом на 01.01.2018р. обліковується державне майно, яке знаходиться на балансах 282 господарських товариств (122 господарських товариств знаходяться на території підконтрольній українській владі та 160 господарських товариств знаходяться  на  не підконтрольній території), яке не увійшло при приватизації до їх статутних капіталів, з яких 144 господарських товариств – ліквідовані (64 на території підконтрольній українській владі, 80 на не підконтрольній території).

На виконання наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009р.№ 1998 «Про забезпечення збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій інвентаризаційних комісій щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилось у них на балансі» (із змінами і доповненнями) регіональним відділенням станом на 01.01.2018р. згідно з план – графіком проведено 40 перевірки стану ефективного використання та збереження державного майна.

         Водночас, регіональним відділенням здійснюється систематична робота по вдосконаленню управління державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось у них на балансах. Зокрема, проводиться  постійна робота з господарськими товариствами та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення наповнення підсистеми «Етап–Майно», яка є складовою частиною Єдиного реєстру об’єктів державної власності, повною та достовірною інформацією, а також відповідності її занесення до встановлених вимог.

У Реєстрі державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, але перебуває на їх балансі, нараховується 17549 структурних компонентів (24873 одиниці майна) по 426 господарським товариствам. З моменту створення Реєстру та по теперішній час прийняті управлінські рішення щодо подальшого використання державного майна по 14387 структурним компонентам (18192 одиницям майна), що складає 81,98%  від загальної  кількості  державного майна, яке значиться в ІППС «Етап-Майно». По 143 господарським товариствам прийнято управлінські рішення по всім об’єктам державного майна, а по решті товариств - частково. Станом на 01.01.2018 р.  ІППС «Етап – Майно» нараховує 3161 структурних компонента (6677 одиниця майна, у тому числі 2971 од. на території підконтрольній  українській владі, 3706 од.  на неконтрольованій території) наявного державного майна по 282 господарським товариствам.

Додатково регіональне відділення повідомляє, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» (із змінами) проводилась технічна інвентаризація 229 об’єктів цивільної оборони (сховища, протирадіаційні укриття), які знаходяться в сфері управлінні регіонального відділення. Станом на 01.01.2018р. проінвентаризовано 224 захисних споруд. Крім того, 5 захисних споруд знаходяться на території не підконтрольній українській владі.