A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Управлінські рішення

Управління державним майном, що в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває у них на балансі.

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (далі-регіональне відділення) станом на 01.01.2018р. обліковується державне майно, яке знаходиться на балансах 282 господарських товариств (122 господарських товариств знаходяться на території підконтрольній українській владі та 160 господарських товариств знаходяться  на  не підконтрольній території), яке не увійшло при приватизації до їх статутних капіталів, з яких 144 господарських товариств – ліквідовані (64 на території підконтрольній українській владі, 80 на не підконтрольній території).

На виконання наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009р.№ 1998 «Про забезпечення збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій інвентаризаційних комісій щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилось у них на балансі» (із змінами і доповненнями) регіональним відділенням станом на 01.01.2018р. згідно з план – графіком проведено 40 перевірки стану ефективного використання та збереження державного майна.

         Водночас, регіональним відділенням здійснюється систематична робота по вдосконаленню управління державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось у них на балансах. Зокрема, проводиться  постійна робота з господарськими товариствами та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення наповнення підсистеми «Етап–Майно», яка є складовою частиною Єдиного реєстру об’єктів державної власності, повною та достовірною інформацією, а також відповідності її занесення до встановлених вимог.

У Реєстрі державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, але перебуває на їх балансі, нараховується 17549 структурних компонентів (24873 одиниці майна) по 426 господарським товариствам. З моменту створення Реєстру та по теперішній час прийняті управлінські рішення щодо подальшого використання державного майна по 14387 структурним компонентам (18192 одиницям майна), що складає 81,98%  від загальної  кількості  державного майна, яке значиться в ІППС «Етап-Майно». По 143 господарським товариствам прийнято управлінські рішення по всім об’єктам державного майна, а по решті товариств - частково. Станом на 01.01.2018 р.  ІППС «Етап – Майно» нараховує 3161 структурних компонента (6677 одиниця майна, у тому числі 2971 од. на території підконтрольній  українській владі, 3706 од.  на неконтрольованій території) наявного державного майна по 282 господарським товариствам.

Додатково регіональне відділення повідомляє, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» (із змінами) проводилась технічна інвентаризація 229 об’єктів цивільної оборони (сховища, протирадіаційні укриття), які знаходяться в сфері управлінні регіонального відділення. Станом на 01.01.2018р. проінвентаризовано 224 захисних споруд. Крім того, 5 захисних споруд знаходяться на території не підконтрольній українській владі.