A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Групи А, Д, Ж

02.08.2016

• Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А.

 

Назва об`єкта– Єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ».

Адреса об’єкта: 85327, Донецька область, м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, буд. 58.

Ідентифікаційний код – 20314278.

До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний інвентар у кількості 737 одиниць. Об`єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 кв.м, за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, буд. 58, та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 кв.м, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 кв.м, за адресою: Донецька обл., м. Мирноград (Димитров), вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.

Основним напрямком діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирноград (Димитров).

Кількість штатних працівників - 15 одиниць, склад - директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери 3,4,6 розрядів, кухонний робітник, вантажник, сторожі, прибиральниця.

Баланс (одиниця виміру тис. грн.):

Актив

Звітний період*

2014 рік

 

2015 рік

І півріччя. 2016 року

 

Необоротні активи

257,3

254,5

245,4

Оборотні активи

44,1

1,4

5,1

Витрати майбутніх періодів

--

--

--

Необоротні активи та групи вибуття

--

--

--

Баланс

301,4

255,9

250,5

Пасив

Власний капітал

115,1

115,1

115,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

--

--

--

Довгострокові зобов’язання

5,0

--

--

Поточні зобов’язання

181,3

140,8

135,4

Доходи майбутніх періодів

--

--

--

Баланс

301,4

255,9

250,5

* - за наявною інформацією (за 2013 рік інформація відсутня).

Рентабельність підприємства за 2015р. та І півріччя 2016р. складає 0.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,0 грн., ПДВ – 349 280,0 грн.

Початкова ціна об`єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,0 грн.

Умови продажу об’єкта:

-                     збереження основного виду діяльності підприємства;

-                     не допущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;

-                     створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;

-                     оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством;

-                     після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України;

-                     протягом року, з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ»;

-                     не перешкоджати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки;

-                     у разі порушення покупцем зобов'язань щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати за придбаний об'єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     подальше відчуження покупцем об'єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов'язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов'язків покупця згідно з законодавством України.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17 грн. (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 209 568,0 грн. (без ПДВ), що складає 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у

тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). 

Аукціон в електронній формі буде проведено Українськоюуніверсальноюбіржою26.08.2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 1000, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 1200.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Українськоїуніверсальноїбіржи:auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Українськоїуніверсальноїбіржи(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 22.08.2016  року до 17.00.

Винагорода організатора аукціону - Українськауніверсальнабіржа,виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни об’єкта приватизації, що складає 20 956,80грн.

Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)704-17-36.

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А

Назва об`єкта– Єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ».

Адреса об’єкта: 85327, Донецька область, м. Димитров, мікрорайон Молодіжний, буд. 58.

Ідентифікаційний код – 20314278.

До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний інвентар у кількості 737 одиниць. Об`єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 кв.м, за адресою: 85327, Донецька обл., м. Димитров, мікрорайон Молодіжний, буд. 58, та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 кв.м, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 кв.м, за адресою: Донецька обл., м. Димитров, вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.

Основним напрямком діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Димитрова.

Кількість та склад робочих місць: 15,5 одиниць, в т.ч. директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери 3,4,6 розрядів, кухонний робітник, вантажник, сторожі, прибиральниця.

Баланс (одиниця виміру тис. грн.):

Актив

Звітний період*

2014 рік

 

2015 рік

І квартал. 2016 року

 

Необоротні активи

257,3

254,5

252,8

Оборотні активи

44,1

1,4

41,5

Витрати майбутніх періодів

--

--

--

Необоротні активи та групи вибуття

--

--

--

Баланс

301,4

255,9

294,3

Пасив

Власний капітал

115,1

115,1

115,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

--

--

--

Довгострокові зобов’язання

5,0

--

--

Поточні зобов’язання

181,3

140,8

179,2

Доходи майбутніх періодів

--

--

--

Баланс

301,4

255,9

294,3

* - за наявною інформацією (за 2013 рік інформація відсутня).

       Загальна рентабельність підприємства за 2015р. та І квартал 2016р. складає 0.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,0 грн., ПДВ – 349 280,0 грн.

Початкова ціна об`єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,0 грн.

Умови продажу об’єкта:

-                 збереження основного виду діяльності підприємства;

-                 збереження існуючої кількості робочих місць – 15,5 од.;

-                 створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;

-                 оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством;

-                 після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України;

-                 протягом року, з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ»;

-                 не перешкоджати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки;

-                 у разі порушення покупцем зобов'язань щодо збереження основного виду діяльності, зменшення кількості робочих місць, термінів оплати за придбаний об'єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства;

-                 подальше відчуження покупцем об'єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов'язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов'язків покупця згідно з законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17 грн. (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 209 568,0 грн. (без ПДВ), що складає 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у

тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). 

Аукціон в електронній формі буде проведено Українськоюуніверсальноюбіржою22.07.2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 1000, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 1200.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Українськоїуніверсальноїбіржи:auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Українськоїуніверсальноїбіржи(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –        18.07.2016  року до 17.00.

Винагорода організатора аукціону - Українськауніверсальнабіржа,виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни об’єкта приватизації, що складає 20 956,80грн.

Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)704-17-36.

 

Інформація про продаж на аукціоні об’єкта групи А комунальної власності.

Пропонується до продажу на аукціоні: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 85,0 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, м. Миколаївка, пл. Радянська (пл. Совєтська), буд. 1/18.

Відомості про об`єкт нерухомості: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею    85,0 кв.м розташоване на першому поверсі двохповерхової будівлі, рік введення в експлуатацію будівлі - 1957. Фундамент бутобетонний; стіни кам’яні; перегородки кам’яні; перекриття дерев’яні, виштукатурені; підлога – мозаїчна; покрівля – чотирисхила, шифер; вікна дерев’яні двійні стулчасті; двері – однопільні фільончасті. Інженерні комунікації – електроенергія, водопровід, каналізація, центральне опалювання. Об'єкт перебуває в оренді (договір оренди №2631/2006 від 18.05.2006р., термін дії до 18.05.2016р.).

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 78341,00 грн., ПДВ – 15668,20 грн., початкова ціна об`єкта з урахуванням ПДВ – 94009,20 грн.

Аукціон буде проведено 18 вересня 2015р. об 11.00 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська філія Української універсальної біржі. Прийняття заяв закінчується 14 вересня 2015 року. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9-00 до 18-00, в п’ятницю з 9-00 до 16-45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 704-17-36.

 

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи Ж.

Назва об`єкта– лазня-сауназ прибудовою, що знаходилась на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.04.2007р. по справі № 12/58Б).

Адреса об’єкта: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Зелена, будинок 33.

Балансоутримувач: ліквідовано.

Відомості про об`єкт нерухомості: одноповерхова будівля лазні-сауни (літ. А-1) з прибудовою (літ. А1-1) площею 138,5 м2. Фундамент – шлаконаливний; стіни – цегляні; покриття – толь; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон. Будівля введена в експлуатацію в 1984 році. Технічний стан незадовільний. Об’єкт не функціонує, фізичний знос 54,8 %. Розмір земельної ділянки складає 631 м2.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ –  95 574 гривні 00 копійок, ПДВ –  19 114 гривень 80 копійок.

Початкова ціна об`єкта з урахуванням ПДВ – 114 688 гривень 80 копійок.

Умови продажу об’єкта:

- можливе перепрофілювання об’єкта без зміни призначення щодо надання соціальних послуг;

- утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарному стані;

- забезпечення екологічних норм під час експлуатації об’єкта;

-  питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства;

- подальше відчуження та передача в заставу покупцем об'єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов'язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором, прав та обов'язків покупця згідно з законодавством України.

Сума грошових коштів у розмірі 11 468,88 грн., що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). 

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна  товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua) 03 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна  товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна  товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 30 травня 2016 року. 

Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)704-17-36.