A A A K K K

Управління державним майном

Управління державним майном, що в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває у них на балансі.

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (далі-регіональне відділення) станом на 01.11.2016р. обліковується 285 господарських товариств (125 господарських товариств знаходяться на території підконтрольній українській владі та 160 господарських товариств знаходяться на території не підконтрольній), які мають на своєму балансі наявне державне майно, яке не увійшло при приватизації до їх статутних капіталів, з яких 141 господарських товариств – ліквідовані (61 на території підконтрольній українській владі, 80 натериторіїне підконтрольній).

На виконання наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009р.№ 1998 «Про забезпечення збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій інвентаризаційних комісій щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилось у них на балансі» (із змінами і доповненнями) регіональним відділенням станом на 01.11.2016р. згідно з план – графіком проведено 42 перевірки стану ефективного використання та збереження державного майна.

           У Реєстрі державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, але перебуває на їх балансі, нараховується 17550 структурних компонентів (24871 одиниць майна) по 426 господарським товариствам. З моменту створення Реєстру та по теперішній час прийняті управлінські рішення щодо подальшого використання державного майна по 14370 структурним компонентам (18172 одиницям майна), що складає 81,88% від загальної кількості державного майна, яке значиться в ІППС «Етап-Майно». По 141 господарським товариствам прийнято управлінські рішення по всім об’єктам державного майна, а по решті товариств – частково. Станом на 01.11.2016р. ІППС «Етап – Майно» нараховує 3199 структурних компонентів (6699 одиниць майна, у тому числі 3013 од. на території підконтрольній українській владі, 3686 од. на території не підконтрольній) наявного державного майна по 285 господарським товариствам.

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» (із змінами) проводилась технічна інвентаризація 230 об’єктів цивільної оборони (сховища, протирадіаційні укриття), які знаходяться в сфері управлінні регіонального відділення. Станом на 01.11.2016р. проінвентаризовано 225 захисні споруди(виготовлено технічні паспорти - 167, складено  довідки БТІ щодо неможливості виготовлення технічних паспортів в зв’язку із затопленням ЗС ґрунтовими водами або із зруйнуванням ЗС - 56, отримано лист БТІ щодо неможливості виготовлення технічних паспортів у зв’язку із зняттям з обліку 2 об’єктів ЦО). Крім того, 5 захисних споруд знаходяться натериторіїне підконтрольній українській владі.