A A A K K K

Об`єкти в управлінні

Станом на 01.09.2019 року до сфери управління регіонального відділення відносяться 63 господарських товариства, з яких розташовані на території не підконтрольній українській владі 41 підприємство (у т.ч. Донецька область – 11 підприємств, Луганська обл.– 30 підприємств), на території підконтрольній українській владі 22 підприємства ( у т.ч Харківська область - 5 підприємств, Донецька обл. – 11, Луганська обл.– 6 підприємств).