A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Група Е

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

· Закон України «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

· Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств від 17.08.1998  №1301

· Про затвердження Методики оцінки майна від 10.12.2003 №1891

· Про проведення прозорої та конкурентної приватизації від 12.05.2015 №271

· Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства від 11.09.1996 №1099

· Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організації, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності від 25.07.2012 №686

НАКАЗИ

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній» від 20.04.2011 №595

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства» від 25.11.2003  №2097

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку організації роботи держаних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності» від 22.10.2012 №3688

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організації і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами» від 22.05.2012 №723