A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Групи В, Г

Закон України "Про  державну программу приватизації"

Закон України "Про  приватизацію державного майна"

Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про комісію з приватизації"

Наказ ФДМУ "ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г"

Наказ ФДМУ "Про порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"

Методика оцінки майна

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)

Порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового коллективу

Порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу

Порядок подання та розгляду заяв на приватизацію