A A A K K K

ІНФОРМАЦІЯ щодо ЄМК ДНВП «Укрмеханобр»

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 23.06.2020 № 01215 прийнято рішення про оголошення аукціону, за результатами якого може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем договір оренди від 14.07.2005 № 240 єдиного (цілісного) майнового комплексу ДНВП «Укрмеханобр», юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мопрівська, 12, укладений з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

НАКАЗ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ АУКЦІОНУ

Фінансова звітність

Інформація про кількість працівників

Інформація про істотну документацію

Інформація щодо нерухомого майна

Інформація про комунальні рахунки

Інформація про банківські рахунки

Висновок про вартість ЄМК

 Звіт про оцінку

Технічна документація ЄМК

Номенклатура та обсяг продукції