A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Збори акціонерів

25.04.2017 року

21  квітня   2017  року  відбулися  чергові  загальні збори акціонерів на  ПАТ "Кам’янець-Подільськсільмаш" (державна частка у статутному капіталі – 30,978%).

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області  від 24.09.2014  року затверджено мирову угоду ПАТ "Кам’янець-Подільськсільмаш" від 09.09.2014 та ухвалено графік погашення кредиторської заборгованості з розстрочкою платежів до кінця 2018 року.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариства  у 2016 році ПАТ "Кам’янець-Подільськсільмаш" спрацювало прибутково - прибуток склав 193 тис.грн.

Більшістю голосів акціонерів на  загальних  зборах  було прийняте рішення направити прибуток на покриття збитків товариства за попередні роки.

 

21.03.2017 року

Наглядовою радою ПАТ "Кам'нець-Подільськсільмаш» (протокол від 10.03.2017 року) прийняте рішення про проведення загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року та затверджено порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш»:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства;

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства;

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

6. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

7.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік;

8.  Затвердження звіту .товариства за 2016 рік;

9.  Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік;

10. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаченим законом ( або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності товариства у 2016 році;

11. Затвердження нової редакції статуту.