A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проведення конкурсів

14.02.2019 року

Регіональним відділенням оголошено конкурс на право оренди державного нерухомого майна – частини приміщення коридору (реєстровий номер 40112165.1.ДИЛМТА003), площею 2,0 кв.м., яка розміщена за адресою: вул. Західно-Окружна, 11/1, м.Хмельницький, 29000,  на першому  поверсі  будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВСУ в Хмельницькій області.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено 25 лютого 2019 року об 10.30 в приміщенні РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за три робочих дні до дати проведення конкурсу  19.02.2019 включно. Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. За додатковою інформацією звертатись за тел. 76-42-13 у відділ оренди державного майна РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Більш детальна інформація у газеті «Відомості приватизації» від 13.02.2019 № 7 (1235).

16.04.2018 року

Регіональне відділення повідомляє, що у газеті "Відомості приватизації" від 16.04.2018 № 31 (1155) розміщено інформацію про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, а саме:

Назва об'єкта – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми - ставу Завалійки (реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ821 інв. № 3-552), а саме: ґрунтова гребля, паводковий водоскид, верховинна (водоперепускна споруда), відвідний канал.

Адреса – Хмельницька область, Волочиський район, на території Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади.

Орган уповноважений управляти майном – Державне агенство рибного господарстваУкраїни.

Підприємство, на балансі якого знаходиться об'єкт – Державне підприємство «Укрриба».

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на  30.11.2017 - 215940,00 грн. без врахування ПДВ.

Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат у сумі 11168,16грн. без врахування ПДВ, або надати банківську гарантію відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна від 31.08.2011 № 906 (далі - Порядок).

Реквізити рахунка та призначення платежу для сплати гарантійного внеску:

одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, код ЄДРПОУ одержувача 02898152, р/р 37314021016420 МФО 820172; банк ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – гідротехнічних споруд.»

Основні умови конкурсу:

1. Мета використання об’єкта оренди: здійснення діяльності з прісноводного рибництва (аквакультури).

2. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку лютий 2018 року – 1861,36 грн. без врахування ПДВ.

3. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до мети використання.

4. Дотримання вимог експлуатації об’єктів відповідно до вимог чинних правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, затверджених наказом Державного департаменту рибного господарства України від 13 січня 2004 року №6.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та виготовленням паспорту рибогосподарської технологічної водойми  протягом  15 календарних днів з моменту укладання договору оренди.

6. Своєчасна і в повному обсязі  сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції щомісяця не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним місяцем .

7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів  ремонтів орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень і не тягне за собою зобов’язання орендодавця  щодо компенсації вартості поліпшень.

8. Вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єктів.

9. Проведення річних протиповиневих заходів.

10. Подавати необхідну статистичну та галузеву звітність Балансоутримувачу та органу уповноваженому управляти майном.

11. Строк  оренди – 2 роки 11 місяців.

12. Забезпечення страхування орендованого майна. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

13. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладання договору оренди плати не менш як за шість місяців.

14. Подати органу уповноваженому управляти майном  протягом  20 робочих днів від дати укладання договору оренди інформацію про наявність  спеціаліста з риборозведення.

15. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів Фонду державного майна України від 9 серпня 2007 р. № 1329, від 5 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2007 року за № 980/14247.)

Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з стартовим розміром орендної плати за базовий місяць розрахунку  лютий 2018 року –1861,36 грн. без врахування ПДВ, при обов’язковому  забезпеченні  виконання наведених умов конкурсу.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу крім переможця конкурсу та осіб, яким  гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку

Уразі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних  днів з дня затвердження списку учасників;

У разі укладання договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.1995 № 786;

Гарантійний внесок не повертається та зараховується до Державного бюджету України:

– якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання;

– у разі не підписання переможцем конкурсу  протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна;

–у разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди;

Переможець  конкурсу після отримання  від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає  орендодавцю підписаний договір оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу  та зобов’язаннями учасника конкурсу.

Конкурс буде проведено 27.04.2018у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, о 10 год.  30 хв.

Документи приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю до 16.00. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за три робочих дні до дати проведення конкурсу  24.04.2018.

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:

1.                  Заяву про участь у конкурсі;

2.                  Документи, які підтверджують гарантійний внесок;

3.                  Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати.

4.                  Інформація про засоби зв’язку з учасником конкурсу;

5.                  Для юридичної особи:засвідчені в установленому порядкукопіїустановчих документів;документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

6.                  Для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

7.                  Документи для участі в конкурсі, крім пропозицій щодо орендної плати,  надаються в окремому непрозорому конверті  з написом "На конкурс", з відбитком  печатки претендента, із зазначенням назви   та  місцезнаходження об’єкта оренди.

8.                  Пропозиції щодо запропонованої орендної плати подаються учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) на відкритому засіданні конкурсної комісії в запечатаному конверті.

Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906.

Ознайомитись з об’єктами можна в робочі дні за місцем розташування.

Документи приймаються за адресою: 29013, м. Хмельницький,вул.Соборна, 75,Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.За додатковою інформацією звертатись зател.76-42-13 у відділ оренди державного майна РВ ФДМУ по Хмельницькій області.