A A A K K K

Групи В, Г

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства"

Постанова КМУ "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про комісію з приватизації"

Наказ ФДМУ "Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г"

Наказ ФДМУ "Про затвердження положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу"

Наказ ФДМУ "Про порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"