A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту

телефон/факс:(044) 281-00-18

письмово: 01032, МСП 01601, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 50-Г, кімн. №108, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (на конверті вказувати "Публічна інформація")

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Від фізичної особи; Зразок.

Від юридичної особи; Зразок.

Від об’єднань громадян; Зразок.

електронна пошта: kyiv_city@spfu.gov.ua

Форма для електронного інформаційного запиту

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. Цей Коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом «Про Комітети Верховної Ради України» наділений правом в межах своєї компетенції «надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України».

Текст Коментаря підготовлений авторитетними медіа-юристами, які входили до складу робочої групи з підготовки Закону «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону «Про інформацію» - Романом Головенком, Дмитром Котляром, Оксаною Нестеренко і Тарасом Шевченком. При підготовці коментаря до статей 13 та 23 допомогу надав Роман Куйбіда.

У Коментарі розкрито терміни, що вживаються в Законі, детально роз'яснено зміст його положень та наведено приклади і рекомендації щодо його застосування. У випадках, коли це необхідно, автори роз'яснюють механізм застосування норм Закону у взаємодії з іншими законами України - зокрема, з новою редакцією Закону «Про інформацію», яка ухвалювалася і набула чинності синхронно із Законом «Про доступ до публічної інформації». Для розуміння Закону у світлі міжнародних стандартів у Коментарі використовувалася практика Європейського суду з прав людини, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів та інші документи. При підготовці коментаря також було враховано першу адміністративну та судову практику застосування Закону після набуття їм чинності.

При тлумаченні положень Закону, особливо спірних, автори виходили з його головних принципів - забезпечення права на доступ до інформації, презумпції відкритості публічної інформації, максимального спрощення отримання інформації.

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих. хто використовує Закон у своїй щоденній практиці, - державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, журналістів, громадських активістів. 

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Друге видання (доповнене). Київ-2012 (.pdf, 2,8 МБ)

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Наказ ФДМУ №1999 від 18.07.2014 "
Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 квітня 2014 року № 1274 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

Наказ РВ ФДМУ по м. Києву №1139 вiд 07.08.2012 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є РВ ФДМУ по м. Києву,  форм для подання запиту на отримання публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 „Про затвердження  граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Наказ ФДМУ №3195 вiд 31.07.2012 р. "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та Порядку відшкодування фактичних витрат"

 

Реквізити РВ ФДМУ по м. Києву для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву

код ЄДРПОУ 19030825

р/р 35215045014093

в Державній казначейській службі України, м.Київ

МФО 820172