A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Звернення громадян

Закон України "Про звернення громадян"

Контакти та вимоги до оформлення звернень громадян

 

Адреса: бульвар Дружби Народів, 32а, кім.313, м.Сєвєродонецьк, 93404

Телефон: (06452) 4-23-68

електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань.

Громадяни можуть звертатися до регіонального відділення із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності органів приватизації, заявою про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргою на їх порушення.

Вимоги до оформлення звернення:

Звернення повинно містити: прізвище, ім'я та по батькові громадянина; місце проживання громадянина; суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги); підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати; надруковано або написано власноруч розбірливо і чітко. 

Порядок розгляду звернень громадян

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються та порушені в них питання, по можливості, вирішуються посадовими особами регіонального відділення під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно затвердженого начальником регіонального відділення  графікаособистого прийому громадян. Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Звернення може бути подане особисто, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне), чи надіслано поштою. 

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень регіонального відділення, воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю  відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Термін розгляду та надання відповідей на звернення громадян

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх реєстрації у регіональному відділенні, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.