A A A K K K

Контакти та вимоги до оформлення звернень

 

УВАГА!!!

У зв'зку з рішенням Уряду щодо продовження терміну загальнонаціонального карантину до 24 квітня 2020р. та з метою забезпечення виконання Закону України "Про звернення громадян" ПРОСИМО звернення громадян надсилати поштою, з використанням мережи INTERNET, засобами електронного зв'язку або за допомогою засобами телефонного зв'язку.

Закон України "Про звернення громадян"

Контакти та вимоги до оформлення звернень громадян

Адреса: бульвар Дружби Народів, 32а, кім.313, м.Сєвєродонецьк, 93404

Телефон: (06452) 4-23-68

електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань.

Громадяни можуть звертатися до Управління із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності органів приватизації, заявою про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргою на їх порушення.

Вимоги до оформлення звернення:

Звернення повинно містити: прізвище, ім'я та по батькові громадянина; місце проживання громадянина; суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги); підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати; надруковано або написано власноруч розбірливо і чітко. 

Порядок розгляду звернень громадян

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються та порушені в них питання, по можливості, вирішуються посадовими особами Управління під час особистого прийому громадян та організацій, який проводиться згідно затвердженого графіка особистого прийому громадян та організацій. Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Звернення може бути подане особисто, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне), чи надіслано поштою. 

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень Управління, воно в термін не більше 5 днів пересилається за належністю  відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Термін розгляду та надання відповідей на звернення громадян

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх реєстрації в Управлінні, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.