A A A K K K

Нормативна база

ЗУ  "Про акціонерні товариства"

ЗУ «Про господарські товариства»

ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

ЗУ  "Про управління об'єктами державної власності"

ЗУ  "Про депозитарну систему України"

Постанова КМУ "Про затвердження Основних концептуальних підходів
 до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави"

Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави

Постанова КМУ «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»  від 10.03.2017 №142

Постанова КМУ «Деякі питання управління об'єктами державної власності»   від 10.03.2017 № 143

Наказ Фонду державного майна України  «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2004 року N 383» від 11.12.2017     № 1856

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 лютого 2004 року N 210»  від 19.12.2017   № 1898

Постанова КМУ «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 № 777