A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Нормативна база

ЗУ  "Про акціонерні товариства"

ЗУ  "Про управління об'єктами державної власності"

ЗУ  "Про депозитарну систему України"

Постанова КМУ "Про затвердження Основних концептуальних підходів
 до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави"

Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави

Постанова КМУ «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» №142 від 10.03.2017

Постанова КМУ «Деякі питання управління об'єктами державної власності»  № 143 від 10.03.2017