A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація про стан виконання завдань

 

у сфері приватизації за січень-серпень 2016 року

На виконання листа Миколаївської облдержадміністрації від 04.06.2013 №882/08-05-61/6-13, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області надає інформацію про підсумки роботи з питань, що входять до його компетенції, за січень-серпень 2016 року.

           На виконання Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13.01.2012 №4335-V, яка діє до повного її виконання, Регіональним відділенням здійснюються роботи з приватизації державного майна.

Функції з приватизації об’єктів комунальної власності відповідними радами у звітному періоді Регіональному відділенню не делегувалися, Регіональним відділенням приватизація об’єктів комунальної власності за звітний період не здійснювалася.Відповідно до наказу Фонду держмайна України від 14.02.2007 №262 „Про впорядкування роботи з відомчою звітністю з питань приватизації державного і комунального майна”, Регіональне відділення здійснює моніторинг приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності в Миколаївській області.

 Всього в Миколаївській області станом на 31.08.2016 приватизовано 17 об’єктів,  а саме:

 Група

об’єкта

 

Всього

приватизовано об’єктів

Державна

власність

Комунальна

власність міст та

районів області

Спільна власність

територіальних громад області

А

14

1

12

1

В

0

0

0

0

Д

3

3

0

0

Ж

0

 0

0

0

Всього

17

4

12

1

  

Наказом ФДМУ від 22.01.2016 №106 «Про Перелік об’єктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році» до зазначеного переліку включено підприємства Миколаївської області: ДП „Володимирське”, ДП «Радгосп «Виноградна долина», ДП «Племрепродуктор «Степове». Приватизація зазначених підприємств здійснюється згідно з вимогами ст. 25 Закону України „Про особливості приватизації майна в АПК” на підставі розпорядження КМУ, які на цей час не прийняті. 

Наказом ФДМУ від 22.01.2016 № 110 «Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2016 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2016 році», Регіональному відділенню встановлено планове завдання по надходженню коштів на 2016 рік від продажу об’єктів державної власності в сумі 4450,0 тис. грн.

За підсумками роботи у січні-серпні 2016 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації об’єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації у сумі 4841,3 тис. грн., що складає108,8% від встановленого річного завдання, які були перераховані до загального фонду Державного бюджету України, крім того перераховано ПДВ від продажу об’єктів приватизації в сумі 968,2 тис. грн.

 Також, у березні 2016 року на рахунок ФДМУ надійшло 1494,56 тис. грн. від продажу на Українській фондовій біржі пакета акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» розміром 9,6402% від статутного капіталу, управління корпоративними правами держави якого здійснювало Регіональне відділення.

Протягом серпня 2016 року Регіональне відділення здійснювало управління державним майном ДП «Володимирське». Станом на 31.08.2016 року підприємство не має простроченої  заборгованості з виплати заробітної плати, ЄСВ та обов’язкових платежів до бюджету.

З початку 2016 року станом на 31.08.2016 проведено 11 перевірок виконання Покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу. Під час перевірок порушень виконання умов договорів купівлі-продажу не встановлено. У зв`язку з виконанням усіх взятих на себе зобов’язань покупцем об’єкта приватизації, з контролю Регіонального відділення було знято 7 договорів купівлі-продажу.

За результатами перевірок у січні-серпні 2016 року зафіксовано залучення покупцями інвестицій на приватизовані об’єкти у сумі 1125,7 тис. грн., з початку приватизаціїзалученоінвестицій на приватизовані об’єктина суму121,6 млн. грн.

 В управлінні Регіонального відділення знаходилось 3123 об’єкта державного майна, які залишились на балансах 203 господарських товариств, створених у процесі приватизації. На виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 31.08.2016 управлінські рішення реалізовані по 2961 об’єкту державного майна, що складає 94,7% від загальної кількості об’єктів, які були залишені на балансах господарських товариств, у тому числі передано до комунальної власності  –  1595 об’єктів, що складає 97,8% від тих, які підлягали передачі. Залишилось в управлінні Регіонального відділення 217 (7%) об'єктів державного майна на балансах 63 (31%)господарських товариств.

Станом на 31.08.2016 на обліку Регіонального відділення знаходиться 580договорів оренди державного майна на загальну площу 671,9 тис. кв. м., з них по 497 договорах оренди державного майна Регіональне відділення виступає орендодавцем.

За підсумками роботи у січні-серпні 2016 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету у сумі 19108,02 тис. грн., що складає 92,8% від річного завдання, встановленого дорученням ФДМУ від 17.05.2016  № 2/0028.