A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналітична довідка

Інформація про стан виконання завдань

у сфері приватизації за грудень та 2017 рік

 

На виконання листа Миколаївської облдержадміністрації від 04.06.2013 №882/08-05-61/6-13, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області надає інформацію про підсумки роботи з питань, що входять до його компетенції, за грудень та 2017 рік.

На виконання Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13.01.2012 №4335-V, яка діє до повного її виконання, Регіональним відділенням здійснюються роботи з приватизації державного майна.

Функції з приватизації об’єктів комунальної власності відповідними радами у звітному періоді Регіональному відділенню не делегувалися, Регіональним відділенням приватизація об’єктів комунальної власності за звітний період не здійснювалася. Відповідно до наказу Фонду держмайна України від 08.07.2009 №1028 „Про внесення змін до наказу ФДМУ від 14.02.2007 №262 „Про впорядкування роботи з відомчою звітністю з питань приватизації державного і комунального майна” із змінами, внесеними наказом від 17.08.2007 №1374”, Регіональне відділення здійснює моніторинг приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності в Миколаївській області.

Всього в Миколаївській області станом на 31.12.2017 приватизовано 20 об’єктів, а саме:

Група

об’єкта

 

Всього

приватизовано об’єктів

Державна

власність

Комунальна

власність міст та

районів області

Спільна власність

територіальних громад області

А

19

2

4

13

В

0

0

0

0

Д

1

1

0

0

Ж

0

0

0

0

Всього

20

3

4

13

 

На виконання постанови КМУ «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (із змінами) від 12.05.2015 №271, наказом ФДМУ «Про затвердження Переліку об’єктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» від 01.03.2017 №336, до зазначеного переліку включено підприємства групи В Миколаївської області: ДП «Володимирське», ДП «Радгосп «Виноградна долина», ДП «Племрепродуктор «Степове», ДП «Миколаївське морське агентство».

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», ДП «Володимирське», ДП «Радгосп «Виноградна долина», ДП «Племрепродуктор «Степове» приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Станом на 31.12.2017 відповідних постанов КМУ щодо приватизації об’єктів Миколаївської області не прийнято. 

ДП „Миколаївське морське агентство”, згідно інформації Державного агентства рибного господарства України (органу управління) не відноситься до сільськогосподарських підприємств, які підпадають під дію Закону України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”. За зверненням Регіонального відділення Фондом держмайна України здійснюється робота щодо внесення змін до вищевказаної постанови КМУ, виключення підприємства з переліку об’єктів груп В,Г, що підлягають підготовці до продажу у 2017 році,  та включення ДП «Миколаївське морське агентство» до переліку об’єктів групи А, що підлягають приватизації.

Наказом ФДМУ від 30.01.2017 № 135 «Про затвердження плану-графіку очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році», Регіональному відділенню встановлено планове завдання по надходженню коштів на 2017 рік в сумі   1030,0 тис. грн., з них:730,0 тис. грн. - від продажу об’єктів державної власності; 300,0 тис. грн. – від продажу земельних ділянок під об’єктами приватизації.

За підсумками роботи у 2017 році Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації об’єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації у сумі 1190,00 тис. грн., що складає115,5% від встановленого ФДМУ річного завдання, які були перераховані до загального фонду Державного бюджету України, крім того перераховано ПДВ від продажу об’єктів приватизації в сумі 237,1 тис. грн.

Протягом 2017 року Регіональне відділення здійснювало управління державним майном ДП «Володимирське». У грудні 2017 року здійснювався моніторинг за діяльністю ДП «Володимирське», реалізацією продукції, завершенням осінньо-польових робіт, виплатою заробітної плати тощо. Станом на 31.12.2017 прострочені заборгованості із виплати заробітної плати, зі сплати ЄСВ та до бюджету на ДП «Володимирське» відсутні.

 У 2017 році проведено 13 перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, що становить 100% від запланованої кількості. Під час перевірок порушення  виконання умов договору купівлі-продажу встановлено по 3 договорах купівлі-продажу. У зв’язку з виконанням усіх взятих на себе зобов’язань покупцем об’єкта приватизації, з контролю Регіонального відділення, за актами підсумкової перевірки, знято 3 договори купівлі-продажу. 

Всього у 2017 році  покупцями внесено інвестицій на об”єкти приватизації на суму 22233,76 тис. грн., з початку приватизації залучено інвестицій на суму 144,5 млн. грн.

 

 

В управлінні Регіонального відділення знаходилось 3125 об’єктів державного майна, які залишились на балансах 203 господарських товариств, створених у процесі приватизації. На виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 31.12.2017 реалізовані 3003 управлінських рішення по 2997 об’єктам державного майна, що складає 96% від загальної кількості об’єктів, які були залишені на балансах господарських товариств, у тому числі передано до комунальної власності  –  1596 об’єктів, що складає 97,8% від тих, які підлягали передачі. Залишилось в управлінні Регіонального відділення 178 (5,7%) об'єктів державного майна на балансах 63 (31%)господарських товариств.

Станом на 31.12.2017 на обліку Регіонального відділення знаходиться 520 договорів оренди державного майна на загальну площу 487,7 тис. кв. м., з них по 455 договорах оренди державного майна Регіональне відділення виступає орендодавцем. У 2017 році Регіональним відділенням укладено 76 договорів оренди, у т. ч. у грудні укладено 7 договорів.

У 2017 році Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету у сумі 36016,23 тис. грн. що складає 40,3% від річного завдання, встановленого наказом ФДМУ від 17.02.2017     № 251.