A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналітична довідка

Інформація про стан виконання завдань у сфері приватизації за січень-лютий 2016 року

На виконання листа Миколаївської облдержадміністрації від 04.06.2013 №882/08-05-61/6-13, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області надає аналітичну інформацію про підсумки роботи з питань, що входять до його компетенції, за січень-лютий 2016 року.

На виконання Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13.01.2012 №4335-V, яка діє до повного її виконання, Регіональним відділенням здійснюються роботи з приватизації державного майна.

Функції з приватизації об’єктів комунальної власності відповідними радами у звітному періоді Регіональному відділенню не делегувалися, Регіональним відділенням приватизація об’єктів комунальної власності за звітний період не здійснювалася.Відповідно до наказу Фонду держмайна України від 14.02.2007 №262 „Про впорядкування роботи з відомчою звітністю з питань приватизації державного і комунального майна”, Регіональне відділенняздійснює моніторинг приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності в Миколаївській області.

 Всього в Миколаївській області станом на 01.03.2016 приватизовано 4 об’єкта,  а саме:

 Група

об’єкта

 

Всього

приватизовано об’єктів

Державна

власність

Комунальна

власність міст та

районів області

Спільна власність

територіальних громад області

А

3

1

2

0

В

0

0

0

0

Д

1

1

0

0

Ж

0

 0

0

0

Всього

4

2

2

0

.

 

Наказом ФДМУ від 22.01.2016 №106 «Про Перелік об’єктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році» до зазначеного переліку включено підприємства Миколаївської області: ДП „Володимирське”, ДП «Радгосп «Виноградна долина», ДП «Племрепродуктор «Степове». Приватизація зазначених підприємств здійснюється згідно з вимогами ст. 25 Закону України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” на підставі розпорядження Кабінету міністрів України. За інформацією ФДМУ, проекти відповідних розпоряджень КМУ щодо приватизації цих об’єктів будуть розглянуті Урядом після внесення змін до законодавства з питань приватизації підприємств АПК.

Наказами ФДМУ від 16.01.2016 №53, №54 пакет акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14312980) розміром 9,6402% статутного капіталу в кількості 49 818 776 штук виставлено на продаж на Українській фондовій біржі за методом аукціону на зниження ціни.

Відповідно до інформаційного повідомлення, опублікованого в газеті „Відомості приватизації” від 20.01.2016, зазначений пакет акцій з номінальною вартістю однієї акції – 0,25 грн., початковою ціною продажу 12 454 694 грн. з 16.02.2016 пропонується на торгах на Українській фондовій біржі за методом зниження ціни.

 

             Наказом ФДМУ від 22.01.2016 № 110 „Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2016 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2016 році”, Регіональному відділенню встановлено планове завдання по надходженню коштів на 2016 рік від продажу об’єктів державної власності в сумі 4450,0 тис. грн.

За підсумками роботи у січні-лютому 2016 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації об’єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації у сумі 4293,5 тис. грн., що складає96,5% від встановленого річного завдання, які були перераховані до загального фонду Державного бюджету України, крім того перераховано ПДВ від продажу об’єктів приватизації в сумі 858,7 тис. грн.

 

Протягом лютого 2016 року Регіональне відділення здійснювало управління державним майном ДП «Володимирське» такорпоративними правами держави уПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (9,6402% від СК).

ДП «Володимирське» за результатами роботи у 2015 році отримало чистого прибутку у розмірі 2115,0 тис. грн., що у 11 разів більше ніж у 2014 році (186,0 тис. грн.). До державного бюджету протягом 2015 року ДП «Володимирське» перераховано частину прибутку у розмірі 365,6 тис. грн.

Станом на 01.03.2016 у ДП «Володимирське» відсутні прострочені заборгованості із заробітної плати, ЄСВ та до бюджету.

ПАТ «ЧСЗ» за результатами роботи у 2015 році отримало збитоку розмірі 47 683,0 тис. грн., що на 82% менше ніж у 2014 році (268 171,0 тис.грн.).

У ПАТ «ЧСЗ» відсутня прострочена заборгованості із заробітної плати, однак обліковується заборгованість перед Пенсійним фондом України у розмірі 90 630,9 тис. грн. та зі сплати ЄСВ у розмірі 5 060,2 тис. грн. (за даними ГУ ПФУ в Миколаївській обл. та ГУ Міндоходів у Миколаївській обл. станом на 01.02.2016).

У січні-лютому 2016 року проведено 2 перевірки виконання Покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу. Під час перевірок порушень виконання умов договорів купівлі-продажу не встановлено. У зв`язку з виконанням усіх взятих на себе зобов’язань покупцем об’єкта приватизації, з контролю Регіонального відділення було знято 1 договір купівлі-продажу.

За результатами перевірок у січні-лютому 2016 року залучення покупцями інвестицій на приватизовані об’єкти не зафіксовано, з початку приватизаціїзалученоінвестицій на приватизовані об’єктина суму120,5  млн.грн.

  

В управлінні Регіонального відділення знаходилось 3053 об’єкта державного майна, які залишились на балансах 203 господарських товариств, створених у процесі приватизації.

На виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 01.03.2016 управлінські рішення реалізовані по 2960 об’єктах державного майна, що складає 97% від загальної кількості об’єктів, які були залишені на балансах господарських товариств, у тому числі передано до комунальної власності  –  1593 об’єкти, що складає 97,8% від тих, які підлягали передачі. Залишилось в управлінні Регіонального відділення 149 (4,9%) об'єктів державного майна на балансах 63 (31%)господарських товариств.

Регіональним відділенням у лютому 2016 році проведено перевірку стану умов збереження та ефективного використання  об’єктів державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ „Радсад”.

 

В Державному реєстрі суб’єктів оціночної діяльності на цей час зареєстровано 63 суб’єкта оціночної діяльності, які працюють в Миколаївській області. 

У лютому 2016 року  Регіональним  відділенням розглянуто та прорецензовано 23 звіти з незалежної оцінки та актів оцінки майна. З початку 2016 року розглянуто та прорецензовано 55  звітів з незалежної оцінки та актів оцінки  майна.

У лютому 2016 року забезпечено проведення 2 засіданьконкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення оцінки 1 об’єкта приватизації групи Д державної власності та 14 об’єктів оренди державного майна. З початку 2016 року забезпечено проведення 3-х засіданьконкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення оцінки 1 об’єкта приватизації групи  Д державної власності та 30 об’єктів оренди державного майна.  

            З метою підвищення контролю за якістю звітів, Регіональним відділенням 18.02.2016 проведено щоквартальну семінар-нараду з суб’єктами оціночної діяльності, що працюють в Миколаївській області. 

Станом на 01.03.2016 на обліку Регіонального відділення знаходиться 563 договори оренди державного майна на загальну площу 646,8 тис. кв. м., з них по 491 договору оренди державного майна Регіональне відділення виступає орендодавцем.

За підсумками роботи у січні-лютому 2016 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету у сумі 4413,06 тис. грн., що складає 26,7% від річного завдання, встановленого наказом ФДМУ від 04.02.2016 №204 „Про виконання завдання щодо забезпечення надходження коштів від орендної плати до Державного бюджету України у 2016 році”.