A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Виконання умов договорів

 

Звіт

про результати контролю за виконанням умов договорів

купівлі-продажу об’єктів приватизації в IІІ кварталі 2016 року

 

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” щодо контролю державними органами приватизації за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна та згідно з Порядком  контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 10.05.2012 №631, відповідно до графіку проведення перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу, затвердженого наказом Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області від 29.06.2016№339-п «Про затвердження графіка проведення  перевірок виконання умов договорів  купівлі-продажу на IІІ квартал 2016 року», Регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській області проведено перевірки стану виконання покупцями державного майна умов укладених договорів.  

 

1.      Загальні дані про результати контролю у IІІ  кварталі 2016 року

 Регіональним відділенням у звітному періоді контролювалося виконання умов по 18 договорах, з яких: 6 договорів купівлі-продажу об`єктів малої приватизації, в т.ч. 2 договори єдиних майнових комплексів, 12 договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва.  

Протягом IІІ кварталу 2016 року перевірено стан виконання умов по 4договорах,  що становить 28% від кількості договорів, що знаходилися на контролі та 80% від встановленого планового завдання. Невиконання умов договорів купівлі-продажу  зафіксовано по 1 договору.

 

2. Аналіз стану виконання умов договорів купівлі-продажу окремих

груп об’єктів приватизації

У розрізі окремих груп договорів, із числа перерахованих вище, стан виконання їх умов наступний.

 У IІІ кварталі поточного року проведено 2 перевірки договорів купівлі-продажуоб’єктів малої приватизації, що складає 50% від загальної кількості перевірених договорів.Під час перевірок порушень виконання умов договорів купівлі-продажу не встановлено. У зв`язку з виконанням усіх взятих на себе зобов’язань покупцем об’єкта приватизації, з контролю Регіонального відділення було знято 1договір купівлі-продажу.

У звітному періоді проведено 2 перевірки договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, що складає 50% від загальної кількості перевірених договорів. В ході перевірки по 1 договору купівлі-продажу встановленовиконання умов договору купівлі-продажу у повному обсязі, складено акт підсумкової перевірки, на підставі чого його знято з контролю.

Невиконання умов зафіксовано по 1 договору купівлі-продажу -  ОНБ „Будівля АТС” (ПП „Медна”). Перевіркою, з виїздом на місце розташування об’єкта при відсутності покупця, який був попереджений заздалегідь, встановлено невиконання умов договору в частині добудови ОНБ та створення нових робочих місць. Листом Регіонального відділення від 28.09.2016 № 11/1039 два примірника Акта поточної перевірки від 26.09.2016 надіслано власнику для підписання.

У вересні 2016 року було заплановано проведення перевірки виконання умов договору купівлі-продажу ОНБ „Комплекс з переробки та забою птиці” (ф/о Цебеняк В.М.). У зв’язку з ненаданням покупцем необхідних для її проведення документів, перевірка перенесена на IV квартал2016 року.

   

3. Стан виконання покупцями об’єктів приватизації найбільш характерних умов договорів

У ході перевірок недотримання порядку термінів державної реєстрації нової форми власності на придбані покупцями об’єкти приватизації не зафіксовано, фактів невиконання зобов’язань щодо збереження виду діяльності приватизованих об’єктів не виявлено.

На  контролі Регіонального відділення у звітному періоді знаходився 1договір купівлі-продажу,який містить умову щодо збереження існуючих робочих місць  та 4 - щодо створення нових робочих місць.

У ІІІ кварталі проведено перевірку договору купівлі-продажу ЄМК ДП „Миколаївзовніштранс”, який містив умову щодо збереження робочих місць (умова договору виконана),  а також перевірено 1 договір купівлі-продажу ОНБ „Будівля АТС”, що містив умову створення нових робочих місць (перевіркою зафіксовано невиконання цієї умови).

 Результати перевірок виконання інвестиційних зобов”язань у грошовій формі, показали, що у ІІІ кварталі 2016 року зафіксовано внесення покупцем інвестицій на об”єкт приватизації, передбачених умовами договору купівлі-продажу. Так, на добудову об”єкта незавершеного будівництва „Адміністративна споруда” разом із земельною ділянкою, розташованому у м.Миколаєві, вул.Чигрина,127   (договір від 27.07.2011 №2-Д), покупцем Піюренко І.О. внесено інвестицій на суму 918,71 тис. грн.

 

4. Заходи, вжиті Регіональним відділенням з метою усунення фактів порушень умов продажу об’єктів приватизації

Протягом IІІ кварталу 2016 року штрафні санкції до покупців державного майна не застосовувалися, протягом звітного періоду проводилася роз”яснювально-профілактична робота з метою недопущення покупцями порушень чи невиконання встановлених договорами купівлі-продажу обов”язків.