A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Виконання умов договорів

 

Звіт
про результати контролю за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації в IV кварталі 2017 року

 

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” щодо контролю державними органами приватизації за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна та згідно з Порядком  контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженим наказом ФДМУ від 10.05.2012 №631, відповідно до графіку проведення перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу (далі – договорів), затвердженого наказом Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області (далі – Регіональне відділення) від 22.09.2017 №333-п «Про затвердження графіка проведення  перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу на IV квартал 2017 року», Регіональним відділенням проведено перевірки стану виконання покупцями державного майна умов укладених договорів.  

1. Загальні дані про результати контролю в IV  кварталі 2017 року

 Станом на 31.12.2017 на контролі Регіонального відділення знаходиться 18 договорів, з яких:  7 договорів  об`єктів малої приватизації, в т.ч. 1 договір єдиного майнового комплексу, та 11 договорів об`єктів незавершеного будівництва. Із загальної кількості зазначених договорів станом на 31.12.2017: 
- перевірено – 13 договорів (100%, що підлягали перевірці у 2017 році); 
- знято з контролю – договорів (за актами підсумкової перевірки – 3, розірвано за рішенням суду -1, розірвано за згодою сторін – 1);  
- поставлено на контроль протягом 2017 року – 3 договори.
Протягом IV кварталу 2017 року перевірено стан виконання умов по 6 договорах,  що становить 100% від встановленого планового завдання. Порушення та невиконання умов договорів купівлі-продажу зафіксовано по 2 договорах.

2. Аналіз стану виконання умов договорів купівлі-продажу окремих 
груп об’єктів приватизації


У IV кварталі поточного року проведено 1 перевірку договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації, що складає 17% від загальної кількості перевірених договорів. Під час перевірки порушень виконання умов договору  не встановлено. 
 У звітному періоді проведено 5 перевірок договорів купівлі-продажу об”єктів незавершеного будівництва, що складає 83% від загальної кількості перевірених договорів. За результатами перевірки по 2 договорах зафіксовано порушення та невиконання умов договорів в частині порушення термінів внесення інвестицій та невиконання зобов”язань по завершенню будівництва, внесення інвестицій та створення робочих місць.
    
 

3. Стан виконання покупцями об’єктів приватизації найбільш 
характерних умов договорів


У ході перевірок недотримання порядку термінів державної реєстрації нової форми власності на придбані покупцями об’єкти приватизації не зафіксовано.  
На контролі Регіонального відділення знаходилось 4 договори, що містять умову створення нових робочих місць.  2 договори, що містять зазначену умову, знято з контролю: один, у зв”язку  з розірванням за рішенням суду, другий – за згодою сторін. Решта договорів, що містять зазначену умову, підлягали перевірці у IV кварталі 2017 року. По одному договору термін виконання цієї умови не настав, по другому встановлено її невиконання.
 Договори, які містять умову  збереження існуючих робочих місць на контролі Регіонального відділення відсутні. 
У IV кварталі 2017 року  покупцями внесено інвестицій у грошовій формі на об`єкти приватизації у сумі 22234,76 тис. грн., в т.ч. 6434,15 тис. грн. не передбачено договорами купівлі-продажу. 

 


4. Заходи, вжиті Регіональним відділенням з метою усунення фактів порушень умов продажу об’єктів приватизації


Протягом IV кварталу 2017 року Регіональним відділенням вживалися заходи щодо попередження фактів порушення виконання покупцями взятих на себе зобов”язань по договорах купівлі-продажу. По договору ОНБ „Котельня” (ПрАТ „Лакталіс-Миколаїв”) в акті перевірки відображено застосування штрафних санкцій у відношенні до покупця ОНБ. Порушення встановлено у І кварталі 2017 року в результаті опрацювання наданих покупцем документів щодо внесених інвестицій на забудову за відповідний період, у зв”язку з чим нарахована пеня у розмірі 0,1 % вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення, яка була сплачена покупцем у повному обсязі. За результатами перевірки договору ОНБ „Адміністративна будівля” (ТОВ фірма „ІРБІС”) в акті перевірки відображені  рекомендації Регіонального відділення покупцю щодо вжиття конкретних заходів з метою безумовного виконання умов договору. Також, покупцю ОНБ „Роздрібнювально-сортувальний завод” Лисогірського кар”єру ТОВ „ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА” направлено листа про вжиття невідкладних заходів, направлених на виконання взятих на себе зобов”язань,  термін яких спливає у І кварталі 2018 року.

5. Приклади позитивних результатів діяльності покупців приватизованих об”єктів.

У IV кварталі 2017 року перевірками зафіксовано приклади поліпшення виробничого та фінансового стану об’єктів приватизації в результаті успішної реалізації власниками взятих зобов’язань.
Так, наприклад, за договором купівлі-продажу об”єкта незавершеного будівництва „Котельня” (м. Миколаїв), покупцем ПрАТ „Лакталіс-Миколаїв” станом на 31.12.2017 року виконано інженерно-геологічні вишукування майданчика будівництва, розроблене передпроектне опрацювання розміщення установки з доочищення стічних вод та проведено погодження з Держуправлінням охорони навколишнього середовища області, управлінням містобудування та архітектури міста, отримані технічні умови відповідних установ та служб міста, розроблена проектна документація на окреме електроживлення та трансформатор для окремого живлення установки стічних вод, закінчено будівництво виробничо-побутового будинку установки по доочистці стічних вод, побудовано електропідстанцію потужністю 3000 кВт. За період з 01.12.2016 по 31.12.2017 року на забудову внесено 15915,37 тис. грн., всього на об’єкт приватизації внесено інвестицій на суму 22214,76 тис. грн., з яких 6431,65 тис. грн. не передбачено договором купівлі-продажу.