A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору директора

державного підприємства «Володимирське»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, наказом Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області від 11.03.2019 №171-п оголошено конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Володимирське» (код за ЄДРПОУ 32778065)

1. Найменування: державне підприємство «Володимирське»

2. Місцезнаходження підприємства: 56065, Миколаївська область, Казанківський р-н,

с. Володимирівка, вул. М. Павлової, 36.

3. Основні напрямки діяльності:

- Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;

 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

- Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

- Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

- Первинна переробка винограду;

- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- Оптова торгівля напоями.

4. Вимоги до претендента:

Загальні вимоги:

- громадянство України;

- наявність вищої світи за освітньо-професійним рівнем спеціаліста, магістра;

- досвід роботи на керівних посадах не менше 3-х років,

Перевага буде надаватися претендентам, які мають досвід роботи на підприємствах сільськогосподарської галузі.

Вимоги до професійних та ділових якостей:

- знання діючого законодавства у профільній сфері діяльності підприємства та інших документів, що регламентують діяльність керівника державного підприємства;

- здатність до стратегічного мислення;

- уміння визначати пріоритетність завдань у роботі підприємства;

- здатність до підвищення власних ділових якостей, що впливатимуть на якість прийняття управлінських рішень, лідерські якості;

- ініціативність у підвищенні конкурентоспроможності підприємства;

- застосування власного досвіду для підвищення конкурентної спроможності підприємства;

- орієнтація на результат;

- високий рівень етичної поведінки, комунікативність; 

- самодисциплінованість.

5. Заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:  м. Миколаїв, вул. Чкалова 20, 6-й поверх (кім.37 та 13) та/або електронною поштою (e-mail:mykolaiv@spfu.gov.ua) до 23 квітня 2019 року.

Телефон для довідок: (0512) 47-03-81, 47-04-16.

6. Претендент подає разом із заявою:

  • копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту (завірені власним підписом кандидата, із пред’явленням оригіналу);
  • біографічну довідку (резюме);
  • конкурсну пропозицію;
  • довідку про стан здоров’я (сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма №140/о), медичну довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма №122-2/о);
  • довідку про відсутність судимості;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • заяву щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.
  • рекомендації (у разі наявності);
  • власноручно написану заяву про застосування або незастосування до них заборони передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
  • інші документи на його розсуд;

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція претендента розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану щодо розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається:

- план розвитку підприємства, спрямований на збільшення його ринкової вартості;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків роботи та поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- запланований обсяг надходження коштів до бюджету;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

7. Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв та інших документів претендентів відбудеться 25 квітня 2019 року.

Конкурсний відбір відбудеться  02 травня 2019 року об 1000 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зала Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-господарського стану підприємства та підлягає оголошенню – відомості про баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма№2), звіт про рух коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4) та примітки до річної звітності за 2018 рік додається в електронному вигляді.

 

Додатково повідомляємо, що на переможця конкурсного відбору, розповсюджується дія Закону України «Про очищення влади» (люстрацію).

Після визнання комісією кандидата переможцем у останнього виникає обов’язок :

- заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

-  надання заяви на проходження спеціальної перевірки.