A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

 

ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна

           Назва та місцезнаходження об’єкту оренди: державне нерухоме майно - нежитлова будівля загальною площею 1 144,8 кв.м., розташована за адресою: вул. м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49.  Будівля знаходиться в аварійному стані.

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області.

Орган управління майном: Державна судова адміністрація України.

Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість станом на 31.07.2018 р. становить 2 356 860  грн. без ПДВ.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (серпень 2018 р.) становить 19 640,50 грн. без ПДВ при використанні для проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

Основні умови конкурсу:

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 19 640,50грн.

2. Використання орендованого майна  під проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

3. Заборона  суборенди, приватизації та  переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.

5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної плати протягом 10 робочих днів від дати укладання договору оренди, який зараховується в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

9. Зобов’язання орендаря щодо проведення робіт по усуненню ознак аварійності та надання на підтвердження балансоутримувачу акту Держгірпромнагляду України.

10. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат  балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів від дати  укладення договору оренди.

13. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат ( 117 843 грн.) шляхом перерахування коштів на рахунок:

                   р/р 37315068016233

                   в ДКСУ м.Київ

                   МФО 820172

                   Код ЄДРПОУ 20917284

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов  конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

документи, які підтверджують гарантійний внесок;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі );

інформацію про засоби зв'язку з ним.

2. Відомості про претендента:

а)  для юридичної  особи:- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені в установленому порядку копії установчих документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для фізичної особи:- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

Документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кім. 37-38.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 3 робочі дні до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 29.10.2018 з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх початок     об 11.00 год.

Ознайомитись з об’єктом  оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна (кім 24-27) Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області або за тел. (0512) 47-04-13,  47-89-82 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).