A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Правила оформлення інформаційного запиту

Доступ до публічної інформації

    Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

    Згідно ст. 19 закону України письмовий запит подається в довільній формі.

    Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

    З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті.

    Відповідно до ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

    Згідно ст. 21. Закону інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Наказ регіонального відділення від 08.02.2018 року № 146 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області та форми для подання запиту на отримання публічної інформації"

Наказ регіонального відділення від 08.02.2018 року № 147 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області та Порядку відшкодування фактичних витрат"

Наказ регіонального відділення від 31.07.2018 року № 908 "Про внесення змін до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 08.02.2018 року № 147"

 

Для оформлення інформаційного запиту

З питань, що належать до компетенції підрозділів регіонального відділення, розташованих у м. Одеса.

телефон: (048) 731-50-34

факс: (048) 731-50-28

письмово: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

З питань, що належать до компетенції Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області.

телефон: (0512) 47-04-29

письмово: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, а/с 34

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- від фізичної особи: (зразок 1)

- від юридичної особи: (зразок 2)

- від об’єднань громадян: (зразок 3)

Електронна пошта: odesa@spfu.gov.ua

Реквізити регіонального відділення для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації (зі змінами)

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності


Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"