A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Виконання умов договорів

24.01.2019

Звіт про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу за 2018 рік

31.03.2017

Інформація щодо здійснення перевірок виконання умов договорів за 2016 рік

За 2016 рік, відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 № 2269–XIIіз змінами та доповненнями, на виконання планів–графіків проведення контрольних заходів на 1 та 2 півріччя 2016 року, розпоряджень та окремих доручень, регіональним відділенням здійснено 168 перевірок виконання умов договорів оренди державного майна. За результатами перевірок складені акти. Із загальної кількості перевірок виявлено порушень та недоліків за 21 договором оренди.

Аналіз виявлених порушень показав, що умови договорів оренди нерухомого державного майна в цілому виконуються, але поряд з зазначеним фіксуються порушення (недоліки) при виконанні орендарями умов договорів оренди щодо наявної заборгованості перед державним бюджетом по сплаті орендної плати та пені, страхування державного майна на меншу вартість, укладення з балансоутримувачами договорів на відшкодування витрат, тощо, які не мають системного характеру. Порушення та недоліки усуваються в ході та за результатами перевірок.

За даний період також проведені планові перевірки виконання умов двох договорів оренди цілісних майнових комплексів:

-     №1-Ц/2001р від 28.04.2001 ЦМК ДП «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», орендар ТОВ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»;

-     №2-Ц/2002р від 29.12.2002 ЦМК державного підприємства «Полтавський лікеро – горілчаний завод», орендар ТОВ «Українська дистрибуційна компанія».

При перевірці оренди цілісних майнових комплексів на ряду з іншими питаннями особлива увага приділялась нарахуванню та використанню амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби. За результатами перевірок порушень істотних умов договорів оренди ЦМК не встановлено.

 

02.02.2016

Інформація щодо здійснення перевірок виконання умов договорів оренди