A A A K K K

Нормативно-правові документи

1. Міжнародні акти:

·        Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

·        Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101

·        Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172

·        Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102

·        Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144

·        Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144

 2. Кодекси України:

·        Кримінальний Кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

·        Кодекс України про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

·        Кодекс законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

3. Закони України:

·        Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

·        Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

·        Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

·       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1261-18

·       ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодовизначеннякінцевих вигодоодержувачівюридичнихосібтапублічнихдіячів від14 жовтня2014 р. № 1701-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-18

·        Про державну службу№889-VIII, редакція від 01.01.2019 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

·        Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 

Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-19

·        Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

·        Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

·        Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19

•         Про внсення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" від 04.03.2020 № 524-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-20

•         Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання винекненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 № 530-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20

 4. Укази Президента України:

·        Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217/2015

·        Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808/2014

·        Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

·        Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

5. Постанови Кабінету Міністрів України:

·        Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF

·       ПрозатвердженняДержавноїпрограмищодореалізаціїзасаддержавноїантикорупційноїполітикивУкраїні(Антикорупційноїстратегії) на2015–2017 роки від29 квітня2015 р. № 265 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

·        Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-%D0%BF

·       Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2014-%D0%BF

· Прозатвердження Порядкупроведенняспеціальноїперевіркистосовноосіб, якіпретендуютьназайняттяпосад, якіпередбачаютьзайняттявідповідальногоабоособливовідповідальногостановища, тапосадзпідвищенимкорупційнимризиком, івнесеннязміндодеякихпостановКабінетуМіністрівУкраїни від25 березня2015 р. № 171  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF

·        Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF

·        Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2015-%D0%BF

·        Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF

6. Розпорядження КМУ:

·        Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80

·        Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2014-%D1%80

7.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

•   Наказ Національного агенства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 № 168/19 "Про затвердження змін до рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-19

•  Роз'яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 №1 "Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю"; https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf

•   Роз’яснення щодо заповнення електронної декларації:

https://nazk.gov.ua/uk/bez-kategoriyi/nazk-roz-yasnylo-yak-podavaty-deklaratsiyi-za-novymy-pravylamy-2/

Крім того, на офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua) розміщено банер, який надає інформацію суб’єктам декларування про стан функціонування Реєстру.

8. Накази ФДМУ:

Наказ ФДМУ від 21.02.2017 № 273 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України та затвердження її Положення" http://www.spfu.gov.ua/ua/content/fund-corruption-regulations.html

Наказ ФДМУ від 08.02.2018 № 183 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 21.02.2017 № 273" http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zhytomyr/fund-corruption-regulations.html

9. Накази Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях:

Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 11.02.2020 № 8 "Про затвердження Плану заходів запобігання і протидії корупції в Регіональному відділенні на 2020 рік"