A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Захист інтересів держави

Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного законодавства.

Захист державних інтересів у судах

Протягом І півріччя 2017 року регіональним відділенням здійснено 65 контрольних заходів, з оглядом об’єкта оренди, за виконанням орендарями умов договорів оренди.

За результатами контрольних заходів виявлено 60 порушень орендарями умов договорів оренди державного майна, зокрема:

- 41 порушення в частині термінів внесення до державного бюджету орендної плати;

- 13  порушень в частині терміну сплати завдатку.

- 5 порушень в частині несвоєчасного страхування орендованого майна;

- 1 - внесено зміни в склад об’єкта оренди;

За результатами вжитих регіональним відділенням заходів по усуненню виявлених у сфері орендних відносин порушень до держбюджету протягом звітного періоду додатково надійшло коштів від пені – 1,048 тис. грн.

Організація претензійної та позовної роботи в регіональному відділенні здійснюється відповідно до вимог ЦПК України, ГПК України, КАС України, Порядку ведення претензійної та позовної роботи у регіональному відділенні, затвердженого наказом регіонального відділення від 25.01.2014 №00055 та інших нормативно-правових актів.

Регіональним відділенням постійно проводиться правове забезпечення реалізації повноважень у сфері приватизації, оренди, управління державним майном, у тому числі корпоративними правами держави, що належать до сфери його управління, а також представництво інтересів держави в судах та інших органах державної влади.

У І півріччі 2017 року регіональне відділення супроводжувало 33 справи, які розглядались та розглядаються в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, з них 22 справ, в яких відділення виступає позивачем або відповідачем та 11справ, в яких приймає участь як третя особа.  Спеціалістами відділення протягом вказаного періоду прийнято участь в 78 судових засіданнях.

З метою захисту інтересів держави, протягом 6 місяців 2017 року регіональним відділенням подано 3 позови до суду, з них 1 позов - майнового характеру на загальну суму 131724,30 грн.; 2 позови немайнового характеру. 1 позов майнового характеру на суму 4848,16 грн. заявлено Прокуратурою Тернопільської області в інтересах держави в особі регіонального відділення. Також, підготовлено та направлено 7 претензійз метою врегулювання спірних правовідносин.

У відповідності до вимог Закону України "Про судовий збір" за подання позовних заяв (майнового і немайнового характеру), апеляційних і касаційних скарг на ухвали і рішення суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України регіональним відділенням у І півріччі 2017 року сплачено 18020,40 грн. судового збору.

Станом на 30.06.2017 при розгляді майнових та немайнових спорів в судах різних інстанцій регіональним відділенням отримано 13 рішень судів, 9 з яких набрали законної сили.

По 8 справах прийнято позитивні рішення та по 1 справі прийнято негативне рішення.

При підготовці процесуальних документів акцентується увага на доказах та судовій практиці з аналогічних правовідносин з метою прийняття рішень на користь регіонального відділення. З метою збільшення кількості справ, прийнятих на користь регіонального відділення, детально вивчаються всі наявні матеріали справи та перспективи задоволення позову, в разі його подання.

Як свідчать дані проведеної претензійно-позовної роботи більшість судових рішень у справах за участю регіонального відділення виносяться на користь останнього, а це насамперед про стягнення до державного бюджету коштів (орендної плати, пені, штрафу, неустойки), про розірвання договору купівлі-продажу, про визнання незаконними та скасування рішень органів місцевого самоврядування, про зобов'язання укласти договір безоплатного зберігання, про визнання угоди недійсною.

З метою належного і своєчасного виконання завдань щодо захисту майнових прав та інтересів держави, регіональне відділення співпрацює з органами державної влади, органами прокуратури та правоохоронними органами, що дає змогу на законних підставах всебічно підходити до методів та способів захисту майнових інтересів держави (в тому числі у частині виявлення та запобігання ймовірним порушенням).

З метою підвищення кваліфікації, протягом звітного періоду спеціалісти відділення взяли участь в 6 постійно-діючих семінарах, що проводились Головним управлінням юстиції у Тернопільській області та в 2 відеоконференціях юридичних служб ФДМУ та регіональних відділень. Крім того, постійно надаються усні консультації та роз’яснення з питань застосування чинного законодавства.

Протягом звітного періоду спеціалістами регіонального відділення підготовлено 2 правових висновки щодо врегулювання проблемних питань діяльності відділення.

Протягом І півріччя 2017 року в органах державної виконавчої служби на примусовому виконанні знаходилось 12 виконавчих документів, з них: 9 майнового характеру на загальну суму 5438741,68 грн. та 3 немайнового характеру. З них частково виконано 3 виконавчі документи на загальну суму 1693761,88 грн.

Повністю виконано органами ДВС 3 виконавчі документи на загальну суму 1027120,03 грн.

Залишились невиконаними органами ДВС 9 виконавчих документів майнового характеру на загальну суму 2891343,10 грн. та 3 виконавчі документи немайнового характеру.

Перебуває на виконанні в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 2 виконавчі документи на загальну суму 4976,83 грн.

Перебуває на виконанні в ОДПІ один виконавчий документ на суму 8318,27 грн.

Відповідно до реєстру вимог кредиторів ПАТ "КБ"НАДРА", регіональне відділення визнано кредитором ПАТ "КБ"НАДРА" та акцептовані кредиторські вимоги регіонального відділення на суму 1050,30 грн. включено до 7 черги задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до реєстру вимог кредиторів ПАТ "ІМЕКСБАНК", регіональне відділення визнано кредитором ПАТ "ІМЕКСБАНК" та акцептована сума кредиторських вимог регіонального відділення становить 1322,17 грн., з них: по договору оренди №666 від 09.09.2010 – 784,37 грн. та по договору оренди №903 від 07.10.2013 – 537,80 грн.

Відповідно до ст.12 Закону України “Про виконавче провадження” регіональне відділення як стягувач в процесі виконавчого провадження систематично знайомиться з матеріалами виконавчого провадження, робить відповідні копії наявних у справі документів. У регіональному відділенні запроваджена практика отримання від підрозділів органів примусового виконання рішень судів щомісячної письмової інформації про хід виконавчого провадження, вжиті заходи державним виконавцем з приводу примусового виконання рішень судів.

Серед проблемних питань, які виникають в роботі регіонального відділення, є довготривалі терміни примусового виконання судових наказів в органах державної виконавчої служби, у зв’язку з відсутністю коштів та майна у боржників.

Регіональним відділенням постійно ведеться контроль за станом виконання судових рішень та вжиттям заходів примусового виконання. При невжитті державними виконавцями заходів щодо примусового виконання виконавчих документів, направляються звернення до вищестоящих організацій та правоохоронних органів.