A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Збори акціонерів

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області перебуває публічне акціонерне товариство „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,13 %.

 

22.04.2016 відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,13 %. На зборах були прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного, зокрема: заслухано звіт голови правління про  результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році; звіт наглядової ради та ревізійної комісії про роботу за 2015 рік; затверджено основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік, обрано новий склад наглядової ради, до якого ввійшли 4 представники держави. У 2015 році товариство спрацювало прибутково, тому рішенням зборів 75 % чистого прибутку спрямовано до фонду виплати дивідендів. Дивіденди на державну частку склали 1 638 240 грн. 

 

Дивіденди, нараховані на державну частку, в сумі 1638,24 тис. грн. сплачені до державного бюджету у повному обсязі (при плані  222,0 тис. грн., що складає 737,9 % річного завдання).

 

05.02.2016 відбулося засідання наглядової ради ПАТ„Тернопільський радіозавод „Оріон”, на якому прийнято рішення про проведення 22.04.2016 річних загальних зборів акціонерів, а також затверджено порядок денний зборів.