A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Підготовка підприємств до приватизації

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 „Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017” роках до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2016-2017 роках, по Тернопільській області включено Державне підприємство „Український світлотехнічний інститут” (код за ЄДРПОУ: 14311712), що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44А, орган управління - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, як об'єкт групи А, та Тернопільське державне авіаційне підприємство „Універсал-Авіа” (код за ЄДРПОУ: 14044113), що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Підволочиське шосе, орган управління – Міністерство інфраструктури України, як об'єкт групи А.

Наказом Фонду державного майна України від 30.01.2017 № 135 „Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності групи А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об'єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році” в орієнтовний перелік об'єктів державної власності групи А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році по Тернопільській області включено Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український світлотехнічний інститут”, за адресою: вул. Бродівська, 44А, м. Тернопіль (код ЄДРПОУ 14311712).

Регіональне відділення, листом від 07.10.2016 № 01-06-03790, надіслало ФДМУ відповідний пакет документів для включення державного підприємства „Український світлотехнічний інститут” до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

30.12.2016, листом за № 3241-09-42658-06, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надало погодження щодо приватизації цілісного майнового комплексу вищезазначеного державного підприємства за умови збереження його основних видів діяльності.

Регіональне відділення, в свою чергу, 06.01.2017 за № 01-06-00085 направило копію листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на адресу Фонду державного майна України.

Фонд державного майна України, листом від 27.01.2017 № 10-15-1520, звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням висловити чітку позицію міністерства чи відноситься Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український світлотехнічний інститут” до переліку об'єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

09.08.2017 листом № 01-06-02928 Регіональне відділення звернулось до Фонду державного майна України щодо надання інформації про результати розгляду звернення Фонду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Щодо Тернопільського державного авіаційного підприємства „Універсал-Авіа”, регіональне відділення, листом від 07.10.2016 № 01-06-03789, надіслало ФДМУ відповідний пакет документів для включення єдиного майнового комплексу Тернопільське державне авіаційне підприємство „Універсал-Авіа” до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Наказами Фонду державного майна України від 20.01.2017 № 71 „Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2017 році” та від 30.01.2017 № 132 „Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році” (у редакції наказу ФДМУ від 12.04.2017 № 593) пакет акцій розміром 96,129 % статутного капіталу ПАТ „Тернопільський  радіозавод „Оріон” та пакет акцій розміром 25% ВАТ „Тернопільське об’єднання „Текстерно” включено в перелік об'єктів груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах   на фондових біржах  відповідно на травень та грудень 2017 року.

На виконання  вищезазначених наказів Фонду державного майна України регіональним  відділенням прийнято наказ від 24.02.2017 № 00082 „Про забезпечення  продажу акцій  публічного акціонерного товариства  „Тернопільський радіозавод „Оріон”  (код ЄДРПОУ - 22607719).

В газеті „Відомості приватизації” № 39 (1059) від 22.05.2017 опубліковано інформаційне повідомлення про початок торгів на фондовій біржі України пакета акцій Публічного акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон”, що приватизується.

Пакет акцій був запропонований до продажуна торгах за методом аукціону - 15.06.2017, 22.06.2017 та 29.06.2017, однак, торги не відбулись у зв’язку з відсутністю потенційних покупців.

Щодо продажу пакета акцій розміром 25% ВАТ „Тернопільське об’єднання „Текстерно” на аукціоні на фондовій біржі,  слід  зазначити, що ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” згідно Ухвали Господарського суду Тернопільської області від 11.06.2003 по справі № 1/Б-294 перебуває в процесі банкрутства, а Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 16.01.2014 по справі № 1/Б-294 введено процедуру санації.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 15.08.2016 по справі № 1/Б-294 продовжено строк процедури санації до 03.02.2017.

Керуючись Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом ФДМУ від  23.01.2004 № 105 (у редакції наказу ФДМУ від 23.03.2016 № 577), зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 13.04.2016  № 546/28676,  та враховуючи рецензію на Акт оцінки пакета  акцій  ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” від 28.10.2016, регіональним  відділенням, наказом від 31.10.2016 № 000584, затверджено Акт оцінки пакета акцій  відкритого акціонерного товариства „Тернопільське об'єднання ”Текстерно” в кількості 48709521 шт., що становить 25%  плюс 1 акція статутного капіталу для  продажу на  аукціоні  на фондовій біржі.

Проте, у зв'язку з не приведенням статуту та внутрішніх положень ВАТ „ТО „Текстерно” у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства”, Рішенням НКЦПФР від 11.11.2014 №1532 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до усунення порушення,  тобто будь-які дії по переходах прав власності на акції цієї юридичної особи будуть заблоковані до тих пір, поки рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ „ТО „Текстерно” не буде змінено тип товариства та затверджено його статут і внутрішні положення, а також коли емітент цінних паперів здійснить заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Оскільки,  товариство знаходиться в стадії санації, тому відповідно до  ст. 17  Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  припинено повноваження усіх органів управління товариством. Відповідно до вимог пункту 6 ст. 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” повноваженнями скликання загальних зборів акціонерів керуючий санацією не наділений.

Регіональне відділення листом від 19.01.2017 № 11-06-00265 звернулось до керуючого санацією ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” щодо скликання загальних зборів акціонерів до 30 квітня 2017 року.

26.01.2017 відбулося засідання комітету кредиторів ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” на якому прийнято рішення  звернутись до господарського суду Тернопільської області з клопотанням про продовження процедури санації ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”.

Господарський суд Тернопільської області, ухвалою від 01.02.2017, призначив судове засідання щодо розгляду клопотання голови комітету кредиторів представника ТОВ „Торговий дім Альтаїр” про продовження процедури санації ВАТ „ТО „Текстерно” на 16.02.2017.

З огляду на вищевикладене, регіональне відділення звернулося до Господарського суду Тернопільської області з клопотанням від 16.02.2017 №10-06-00635 про те, якщо у разі продовження процедури санації внести зміни до плану санації ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”, а саме: включити в план санації наступний захід - проведення загальних зборів акціонерів з метою приведення Статуту та внутрішніх положень ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 23.02.2017 у справі  № 1/Б-294  продовжено процедуру санації ВАТ „ТО „Текстерно” до 03.08.2017. Також, господарський суд вважає, що клопотання регіонального відділення про внесення змін до Плану санації товариства, а саме: включити в план санації наступний захід - проведення загальних зборів акціонерів з метою приведення Статуту та внутрішніх положень ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, не підлягає задоволенню. Тому, даний  пакет  акцій  до  продажу  на  фондовій біржі  виставлено не було.