A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ регіонального відділення

Фонду державного майна України

по Волинській області

29.08.2012 N 192

 

 

 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Регіональне відділення Фондудержавного майна України по Волинській області

 

 

П. І. Б. запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

 

або

 

Я хотів би отримати доступ до інформації про

/загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу

 

Факсом

Вказати номер факсу

Електронною
поштою

Вказати Е-mail

В усній формі

Вказати номер телефону

 

                  (підкреслити обрану категорію)

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
29.08.2012 N 192

 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Розпорядник інформації:Регіональне відділенняФондудержавного майна України

по Волинській області  

 

Найменування
юридичної особи

 

П. І. Б. представника
запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

 

або

 

Я хотів би отримати доступ
до інформації про

 

/загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу

Факсом

Вказати номер факсу

Електронною
поштою

Вказати Е-mail

В усній формі

Веазати номер телефону

 

                   (підкреслити обрану категорію)

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
29.08.2012 N192

 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації:регіональне відділення  Фондудержавного майна України

 по Волинській області

 

Найменування об'єднань громадян без статусу юридичної особи

 

П. І. Б. представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

 

або

 

Я хотів би отримати доступ до інформації про

 

/загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу

 

Факсом

Вказати номер факсу

Електронною поштою

Вказати E-mail

В усній формі

Вказати номер телефону

 

                    (підкреслити обрану категорію)

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________