A A A K K K

Нормативна база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оренду державного та комунального майна"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Постанова КМУ від 04.10.1995 №786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу"

Постанова КМУ від 31.08.2011 №906 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

Постанов КМУ від 11.05.2000 №778 "Про затвердження порядку надання дозволу військовим частинам ЗС на передачу ними рухомого та нерухомого майна в оренду"

Наказ ФДМУ від 15.02.2013 №201 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності"

Наказ ФДМУ від 23.08.2000 №1774 "Про затвердження Типового договору оренди"

Наказ ФДМУ від 25.05.2018 №686 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна"

Наказ ФДМУ 01.04.2011 №502 "Про затвердження Порядку погодження ФДМУ, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна"