A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Групи А, Д, Ж

Закон України "Про приватизацію державного майна", із змінами

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", із змінами

Закон України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", із змінами

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону", із  змінами

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва", із змінами

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж", із змінами

Водний кодекс України, із змінами

Земельний кодекс України, із змінами

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)", із змінами

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни" 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності", із змінами 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності", із змінами 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень", із змінами 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", із змінами 

Закон України "Про Державну програму приватизації"

Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, із змінами