A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

телефон/факс: (0412) 22-32-04

письмово: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (на конверті вказувати "Публічна інформація")

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; (Зразок)
- Від юридичної особи; (Зразок)
- Від об’єднань громадян; (Зразок)

електронна пошта:zhytomyr@spfu.gov.ua

Контактна інформація щодо посадових осіб РВ ФДМУ по Житомирській області

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Наказ РВ ФДМУ по Житомирській області «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Житомирській області» від 19.09.2014 № 577

Наказ РВ ФДМУ по Житомирській області «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області та порядку відшкодування фактичних витрат» від 01.11.2012 № 846.