A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Приватне акціонерне товариство "Виробництво "Технік"

Вид приватизації: Велика приватизація

Група: В

Вид об'єкта: акції акціонерних товариств

Регіон: Херсонська обл., Автономна Республіка Крим та м. Севастополь

Місцезнаходження об’єкта:

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 30704866

Найменування: Приватне акціонерне товариство "Виробництво "Технік"

Місцезнаходження об’єкта: вул. Промислова, 1, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75101

Найменування:

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 30704866

Найменування балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство "Виробництво "Технік"

Місцезнаходження балансоутримувача: вул. Промислова, 1, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75101

Статутний капітал, грн.: 3 214 900.00

Розмір об’єкта: 0

Розмір пакету акцій / частки / пая , %: 28.026

Початкова ціна об’єкта, грн.: 360 400.40

Початкова ціна пакета акцій, грн.: 360 400.40

Спосіб приватизації:фондова біржа

Форма проведення продажу:електронні торги

Етап приватизації: проводиться продаж

Дата оголошення про продаж:24.04.2017

Дата проведення продажу: 26.01.2018

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 36.00 - Забір очищення та постачання води

Інформація про об’єкт:

Публічне акціонерне товариство \"Виробництво \"Технік\" розташоване за адресою : Херсонська обл., м. Цюрипинськ, вул. Промислова,1.

Середньооблікова чисельність працівників становить - 9 чол.

Емiтент займається безпосередньо виконанням робiт iз збирання, очищення та розподiлення води, оброблення стiчних вод.

Пiдприємство має на балансi кабельнi та телефоннi мережи, трансформаторнi пiдстанцiї, водопровiднi та каналiзацiйнi мережи, а тому надає послуги пiдприємствам пiдлеглого району по водостачанню та забезпеченню водоперекачки фекальних стокiв, електропостачанню.

Основні показники діяльності підприємства (тис. грн.): активи -3200; зобов'язання -91; чистий прибуто(збиток) -(-77).

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд -задовільний. Екологічні збори та платежі відсутні.

Замовник продажу об'єкта: РВ ФДМУ по Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, просп. Ушакова, 47), +38 (0552) 22-44-44

Організатор продажу об'єкта: Фондова біржа ПФТС