A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"

Вид приватизації: Велика приватизація

Група: В

Вид об'єкта: акції акціонерних товариств

Регіон: Львівська обл.

Місцезнаходження об’єкта:

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 05762281

Найменування: ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дрогобицька, 127 м. Стебник, м. Дрогобич, Львівська обл., 82172

Найменування:

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05762281

Найменування балансоутримувача: ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал"

Місцезнаходження балансоутримувача: вул. Дрогобицька, 127 м. Стебник, м. Дрогобич, Львівська обл., 82172

Статутний капітал, грн.: 59 647 000.00

Розмір об’єкта: 0

Розмір пакету акцій / частки / пая , %: 6.367

Початкова ціна об’єкта, грн.: 2 886 358.40

Початкова ціна пакета акцій, грн.: 2 886 358.40

Спосіб приватизації:фондова біржа

Форма проведення продажу:

Етап приватизації: припинено продаж

Дата оголошення про продаж:27.12.2017

Дата проведення продажу: 07.03.2018

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 08.91 - Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

Інформація про об’єкт:

У зв`язку з зупинкою видобутку і переробки руди на підприємстві відсутні шкідливі викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, не утворюються і не розміщуються відходи виробництва.

Станом на 31.12.2015 р. на балансi товариства облiковуються основнi засоби, якi знаходяться в операцiйнiй орендi.

Вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду складає: - будiвель, споруд: первiсна вартостi - 1263 тис.грн.; сума зносу - 343 тис.грн. залишкова вартiсть 920 тис.грн. - машин та обладнання: первiсна вартостi - 32 тис.грн.; сума зносу - 10 тис.грн. залишкова вартiсть 22 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартостi - 100 тис.грн.; сума зносу - 18 тис.грн. залишкова вартiсть 82 тис.грн. - iнструментiв, приладiв, iнвентаря: первiсна вартостi - 3 тис.грн.; сума зносу - 1 тис.грн. залишкова вартiсть 2 тис.грн.

Товариство використовує у своїй дiяльностi крiм власних також основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду, вартiсть яких складає 6042 тис. грн.

Середня кількість працівників 1978

Замовник продажу об'єкта: РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3), +38 (032) 299-91-07

Організатор продажу об'єкта: Фондова біржа "ІННЕКС"