A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Публічне акціонерне товариство "Чернівецький радіотехнічний завод"

Вид приватизації: Велика приватизація

Група: В

Вид об'єкта: акції акціонерних товариств

Регіон: Чернівецька обл.

Місцезнаходження об’єкта:

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 14314682

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Чернівецький радіотехнічний завод"

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Хотинська, 41

Найменування:

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 14314682

Найменування балансоутримувача: Публічне акціонерне товариство "Чернівецький радіотехнічний завод"

Місцезнаходження балансоутримувача: м. Чернівці, вул. Хотинська, 41

Статутний капітал, грн.: 66 458 910.00

Розмір об’єкта: 0

Розмір пакету акцій / частки / пая , %: 21.524

Початкова ціна об’єкта, грн.: 4 863 527.96

Початкова ціна пакета акцій, грн.: 4 863 527.96

Спосіб приватизації:фондова біржа

Форма проведення продажу:

Етап приватизації: проводиться продаж

Дата оголошення про продаж:21.06.2017

Дата проведення продажу: 28.02.2018

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 77 - Оренда, прокат і лізинг

Інформація про об’єкт:

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 25
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): забезпечено під’їзними шляхами. 

ПАТ надає послуги по передачi електроенергiї населенню, юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям. Клiєнтами ПАТ є пiдприємства та жителi мiста Чернiвцi.

Одним з основним видом послуг товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна.

15044 кв.м. здається товариством в оренду.

Замовник продажу об'єкта: РВ ФДМУ по Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Лук’яна Кобилиці, 21а), +38 (0372) 518-660

Організатор продажу об'єкта: Українська міжбанківська валютна біржа