A A A K K K

Державний пакет акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Вид приватизації: Мала приватизація

Група:

Вид об'єкта: акції акціонерних товариств

Регіон: Львівська обл.

Місцезнаходження об’єкта:

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 04601819

Найменування: ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Базарна, 20

Найменування: Державний пакет акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04601819

Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Місцезнаходження балансоутримувача: м. Львів, вул. Базарна, 20

Статутний капітал, грн.: 0.00

Розмір об’єкта: 72.692 %

Розмір пакету акцій / частки / пая , %:

Початкова ціна об’єкта, грн.:

Початкова ціна пакета акцій, грн.:

Спосіб приватизації:

Форма проведення продажу:електронний аукціон

Етап приватизації: готується до продажу

Дата оголошення про продаж:

Дата проведення продажу:

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Інформація про об’єкт:

Наказом ФДМУ від 28.12.2019 № 1574 \"Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році\" - включено в Додаток 1 - \"Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають приватизації в 2020 році\".

Наказом РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 22.01.2020 №00145 прийнято рішення про приватизацію ОМП державної власності - пакета акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

 

Основний вид економічної діяльності:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.20 Технічні випробування та дослідження.

 

Розмір статутного капіталу ПрАТ становить - 324 850,00 грн.

Середня кількість працівників  – 22 чол.

ПрАТ \"ПКІ конвеєробудування\" -  спецiалiзоване пiдприємство  по розробцi та проектуванню транспортних систем, пiдiймально-транспортного обладнання неперервної дiї.

Основнi види дiяльностi товариства- конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей  господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi  та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту. Iнститут є утримувачем Нацiонального архiвного фонду.

Основний напрямок в дiяльностi- це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження  транспортних  систем  на  базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.
Основнi клiєнти- пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.
Товариство  здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.

Замовник продажу об'єкта:

Організатор продажу об'єкта: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, відділ приватизації та управління корпоративними правами, тел. (032) 255-39-72, 261-66-02