A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільське об"єднання "Текстерно"

Вид приватизації: Велика приватизація

Група:

Вид об'єкта: акції акціонерних товариств

Регіон: Тернопільська обл.

Місцезнаходження об’єкта:

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 00306650

Найменування: Відкрите акціонерне товариство "Тернопільське об"єднання "Текстерно"

Місцезнаходження об’єкта: м. Тернопіль, вул. Текстильна,18

Найменування:

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00306650

Найменування балансоутримувача: Відкрите акціонерне товариство "Тернопільське об"єднання "Текстерно"

Місцезнаходження балансоутримувача: м. Тернопіль, вул. Текстильна,18

Статутний капітал, грн.: 48 709 520.00

Розмір об’єкта: 0

Розмір пакету акцій / частки / пая , %: 25

Початкова ціна об’єкта, грн.:

Початкова ціна пакета акцій, грн.:

Спосіб приватизації:аукціон

Форма проведення продажу:електронні торги

Етап приватизації: готується до продажу

Дата оголошення про продаж:

Дата проведення продажу:

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 13.3 - Оздоблення текстильних виробів

Інформація про об’єкт:

ВАТ \"Текстерно\" функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв`язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв.

До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу ВАТ \"Текстерно\" у 2015 році становить 694 особи.


Станом на 31.12.2015 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 139627 тис. грн., машини та обладнання - 4680 тис. грн., трансортнi засоби - 2 тис. грн., iншi основнi засоби - 114 тис. грн.

ВАТ \"Текстерно\" має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин.

 

Замовник продажу об'єкта: РВ ФДМУ по Тернопільській області (Тернопіль, вул. Танцорова, 11), +38 (0352) 25-39-88

Організатор продажу об'єкта: