A A A K K K

Annual approximate plan for consultations

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

02.01.2019    № 2

Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю
на 2019 рік

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1

Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Фондомдержавного майна України і мають важливе суспільнезначення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

протягом
2019 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

січень – лютий 2019 року

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майн, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

3

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

січень - лютий
2019 року

 

Фізичні особи, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів; оцінювачі; суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють практичну  діяльність з оцінки майна

Водолаженко Ірина Іванівна, заступник начальника Управління – начальник відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майн, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-36-36, arі@spfu.gov.ua

4

Проект Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

червень-липень 2019 року

Суб’єкти господарювання, які здійснюють підготовку і супровід переходу права власності на нерухоме майно

Малишева Катерина Олександрівна, заступник директора Департаменту оцінки майн, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-36-99, gko@spfu.gov.ua

5

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фондудержавного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

листопад – грудень
2019року

Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Дубінська Людмила Михайлівна, головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності  Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
тел. 200-32-43, lmd@spfu.gov.ua

6

Проект наказу Фонду державного майна України «Про скасування  наказу Фонду від 11.09.01 року №1645

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

листопад - грудень
2019року

Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Михайлова Ірина Іванівна, головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
тел. 200-30-77,good@spfu.gov.ua

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності щодо продажу майна на електронному аукціоні»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фондудержавного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

вересень
2019 року

Юридичні та фізичні особи

Грицай Микола Володимирович, заступник начальника Управління - начальник відділу з питань розпорядження об’єктами державної власності  Управління з питань розпорядження державним майном
тел. 200-32-55, vid@spfu.gov.ua

8

Проект постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. № 786»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фондудержавного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

квітень – травень
2019 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Задирайко Назарій Валерійович, заступник начальника Управління орендних відносин - начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин
тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18.01.2019  № 45

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019рік

Доповнити таблицю рядком 9 такого змісту:

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

9

Проект наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України «Про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

січень – лютий
2019 року

Оператори електронних майданчиків, суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

Гнідковська Світлана Петрівна – заступник директора Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій - начальник відділу технічної підтримки баз даних, тел. 200-31-78, vega@spfu.gov.ua

                                                                                                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
25.02.2019 № 192

                                                                                    

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

Доповнити таблицю рядком 10 такого змісту:

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

10

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

березень - квітень
2019 року

Держава; державні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі; суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

 

Шинкаренко Ольга Миколаївна,
начальник відділу  нормативного та методичного забезпечення оцінки
Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінкимайна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-36-32,
olga2606@spfu.gov.ua

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
02.01.2019    2

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2019
рік

Питання або проект нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій (телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

 Примітка:

                *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики.

                **Відповідно до вимог пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

                ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2019року”.

 

Керівник структурного підрозділу                                                                                    ______________
                                                                                                                                                    (підпис)

 

                                                                                                


 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.