A A A K K K

Information about the state property objects

Інформація
щодо
формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.10.2018

Формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) здійснюється Фондом відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Уряду від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» (із змінами та доповненнями) та від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» суб’єкти управління уповноважені вести облік об’єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання в електронному та паперовому вигляді розпоряднику Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення Реєстру.

Здійснюючи функції розпорядника Реєстру, Фондом організовано співпрацю із 147 суб’єктами управління (у тому числі з 64 центральними органами виконавчої влади, 25 державними місцевими адміністраціями, 6 академіями наук, 5 господарськими структурами тощо).

У рамках взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності з метою забезпечення належного ведення обліку об’єктів державної власності Фонд надає суб’єктам управління роз’яснення щодо порядку подання відомостей про об’єкти державної власності.

Станом на 01 жовтня 2018 року за інформацією, наданою суб’єктами управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Реєстрі обліковуються:

–          21,3 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;

–          477 господарських організацій з корпоративними правами держави;

–          більше 1 млн об’єктів державного майна, з яких:

566,0 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

557,0 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

27,0 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Суб’єкти управління надали інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій щодо майна 9,8 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах 11,2 тис. юридичних осіб нерухоме державне майно не обліковується.

У сфері надання адміністративних послуг Фонд є суб’єктом надання адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності». Адміністративна послуга надається з метою проведення державної реєстрації прав державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, захисту майнових прав держави у судах тощо. За 9 місяців 2018 року на основі даних Реєстру надано 7,4 тис. адміністративних послуг.

На виконання пункту 79 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 49305/1/1-16 Фонд  своїм листом від 06.03.2017 № 10-15-4330 та листом від 18.06.2018 № 10-15-12205 повідомив суб’єктів управління щодо надання Фонду інформації про хід проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель, споруд або їх окремих частин) майна державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, у тому числі стосовно порядку надання інформації про результати реєстрації з метою внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів державної власності а також інформації стосовно майна, яке не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону № 1952-ІV.

На виконання пункту 27 протоколу № 37 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 04 жовтня 2018 року щодо забезпечення суб’єктами управління об’єктами державної власності під час проведення суб’єктами господарювання державного сектору економіки щорічної інвентаризації активів та зобов’язань проаналізувати оформлення документів, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, на яких вони розташовані, та про результати поінформувати Фонд державного майна України, Фонд своїм листом
від 05.11.2018 № 10-15-22442 повідомив суб’єктів управління про строк та форми надання інформації про нерухоме державне майно, у тому числі щодо якого проведено державну реєстрацію в установленому законодавством порядку, яке перебуває в сфері їх управління.

Інформація про результати проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель та споруд) майна державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів  господарських товариств, яка надана суб'єктами управління до Фонду державного майна України з метою внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.01.2019 наведена у додатку.