A A A K K K

Річний орієнтовний план проведення консультацій

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України
від 30.12.2021 № 2362

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
 на 2022 рік

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (ПІБ, назва структурного підрозділу, телефон, e-mail)*

1.

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Фондом державного майна України і мають важливе суспільне значення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2

Проєкт постанови
Кабінету Міністрів
України «Про
внесення змін до
Примірних
договорів оренди
державного майна»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на
вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Січень-
лютий
2022 року

Орендодавці
та орендарі
об’єктів
державної

Задирайко Назарій Валерійович, начальник Управління методології
орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження
державним майном,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov

3

Проведення громадського обговорення результатів роботи Фонду державного майна України за 2021 рік та розробка рекомендацій і пропозицій до Плану роботи Фонду державного майна України на 2022 рік

Публічне  громадське обговорення у формі громадських слухань

 

Лютий-березень
2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Ковалишин Ігор Григорович, головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю  Департаменту  комунікацій та маркетингу, тел. 200-32-63,                    e-mail:   ihor.kovalyshyn@spfu.gov.ua

 

4

Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 «Фонд державного майна України»за 2021 рік

 

Електронні консультації шляхом оприлюднення інформації про бюджет: у рубриці «Про Фонд» у розділі «Фінансові ресурси», підрозділі «Структура та обсяг бюджетних коштів» офіційного веб-сайту ФДМУ та в офіційному виданні Фонду – газеті «Відомості приватизації»

Березень
2022 року

Юридичні та фізичні особи, інститути громадянського суспільства

Хоменко Світлана Леонідівна, начальник відділу зведеної звітності, координації, аналізу та контролю роботи територіальних органів Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
тел. 200-30-07,
e-mail:  s.khomenko@spfu.gov.ua

 

5

Проєкт наказу
Фонду державного
майна України
«Про затвердження
Порядку виконання
контрольних
функцій у сфері
оренди державного
майна»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на
вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Березень
2022 року

Юридичні та
фізичні особи

Авраменко Світлана Євгеніївна, заступник начальника відділу
нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління
методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-31-41,
e-mail:  avr@spfu.gov

6

Вивчення громадської думки стосовно ставлення суспільства до процесів приватизації та роботи Фонду державного майна України

Електронне опитування шляхом розміщення та заповнення анкети (гугл-форми) на сайті Фонду державного майна України

Червень-липень
2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Деянова Ганна Олександрівна, заступник начальника відділу взаємодії з громадськістю Департаментукомунікацій та маркетингу,
тел. 200-35-63, 
e-mail:  hanna.deianova@spfu.gov.ua

                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     03.02.2022 № 168

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

    Доповнити таблицю рядком 7 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

7

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

лютий-березень
2022 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Кіяшко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном, тел. 200-35-51, kiv6@spfu.gov.ua v.kiiashko@spfu.gov.ua

       

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                    від 10.02.2022 № 205

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

    Доповнити план пунктами 8, 9 та 10 такого змісту:

Питання або проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

8

Проєкт постанови Кабінету Міністрів  України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.  № 1440"

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Червень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльнсті
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

9

Проєкт Закону України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Червень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльнсті
тел. 200-32-58,
e-mail: axel@spfu.gov.ua

10

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua

Червень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльнсті
тел. 200-32-58,
e-mail: axel@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     14.06.2022 № 595

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

    Доповнити план пунктом 11 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

11

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

Червень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Кузьменко Марина Петрівна, заступник начальника Управління роботи з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності - начальник відділу роботи з суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

тел. 200-36-36

e-mail: kyzmenko@spfu.gov.ua, robota_sod@ukr.net

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     23.06.2022 № 642

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

    Доповнити таблицю рядками 12 та 13 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

12

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 377 та визнання таким, що втратив чинність наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 376»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Липень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі особливості примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Липень 2022 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                        від  27.07.2022 № 797

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

         Пункт 10 орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік викласти у такій редакції:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

10

 

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

 

Вересень 2022 року

 

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, (044) 200-32-58,                 e-mail: ocinka@spfu.gov.ua

 

          

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     ­­від 30.12.2021 № 2362

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2022 рік

Питання або

проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.  

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2020 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бізнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).

 

                                                                                                                            

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

 
 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.