A A A K K K

Управлінські рішення

01.10.2021 року

Станом на 01 жовтня 2021 року у Хмельницькій області в управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій облатях перебуває 49 одиниць державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось на їх балансі, з них 28 одиниць об’єктів цивільного захисту.
Прийнято управлінські рішення по 49 одиницях державного майна.
В поточному році Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області реалізовано 5 управлінських рішень щодо вище зазначеного державного майна:
2 одиниці – списано (колишні захисні споруди цивільного захисту – сховища);
3 одиниці – передано до комунальної власності: (2 гуртожитки та електромережа).

19.04.2021 року

Станом на 01.04.2021 року на обліку в ІППС «ЕТАП-Майно» Хмельницької області залишилось 52 одиниці державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, але залишились на їх балансі.

У  І кварталі 2021  року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у  Хмельницькій області  було реалізовано два  управлінських  рішення: списано приміщення (колишня захисна споруда цивільного захисту - сховище ЦО №84101), приміщення (колишня захисна споруда цивільного захисту – сховище №84102), які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ТДВ «Кам’янець-Подільський завод «Електрон» та обліковувалися на його позабалансовому рахунку в категорії «Інше майно».

 Упродовж І кварталу 2021 року проведені перевірки стану зберігання та використання 4 одиниць державного майна. Під час перевіроквстановлено, що 4 одиниці  державного майна знаходяться в задовільному стані.

Станом на 01.04.2021 обліковується 28 об’єктів цивільного захисту, які під час приватизації  не увійшли  до статутних капіталів господарських товариств і є державною власністю.

1захиснаспоруда, утримання та експлуатація якої в подальшому не можлива,  виключена з фонду захисних споруд, за погодженням з ДСНС.

Інвентаризація державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, проведена  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» від 30.11.2005  №1121, її результати внесені до підсистеми «Етап-Майно». Інвентаризація проведена господарськими товариствами, які здійснюють господарську діяльність станом на 31.12.2020 року.

14.08.2020 року

Станом на 01.08.2020 року в ІППС "ЕТАП-Майно" Хмельницької області обліковується 54одиниці державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось на їх балансі, з них 31 одиниця об’єктів цивільного захисту.

Прийнято управлінські рішення   по 54 одиницях державного майна.

Упродовж 7 місяців 2020 року проведені перевірки стану зберігання та використання 16 одиниць державного майна. Під час перевіроквстановлено, що 13 одиниць  державного майна знаходяться в задовільному стані і 3 одиниці – в незадовільному.

05.12.2019 року
Станом на 01.12.2019 року на обліку в ІППС "ЕТАП-Майно" Хмельницької області залишилось 56 одиниць державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, але залишились на їх балансі.
Упродовж 10 місяців 2019 року проведені перевірки стану зберігання та використання 14 одиниць державного майна. Під час перевіроквстановлено, що 9 одиниць державного майна знаходяться в задовільному стані і 5 одиниць (сховища ЦО)– в незадовільному (затоплені підземними ґрунтовими водами).
Результати перевірок внесено до ІППС "Етап-майно".
Протягом 11місяців 2019 року реалізовано 7 управлінських рішень щодо державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, а саме:
– приватизовано – 4 одиниці майна;
– передано до комунальної власності – 2 одиниці майна;
– списано – 1 одиниця майна.
Також укладені  договори безоплатного зберігання по 9 одиницях державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу господарського товариства.
Інвентаризація державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств проведена господарськими товариствами, які здійснюють господарську діяльність і її результати внесені до підсистеми "Етап-Майно".
Станом на 01.12.2019 обліковується 31 об’єкт цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли  до статутних капіталів господарських товариств і є державною власністю.
На виконання Доручення Фонду державного майна України від 21.05.2018 № К/21, листа Фонду державного майна України від 22.04.2019 №10-24-7782 , відповідно до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ  України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», Управлінням по забезпеченню реалізації повноважень у Хмельницькій області було скеровано звернення до балансоутримувачів 15-ти захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються на їх балансах та у яких немає потреби і є відмова щодо прийняття їх до комунальної власності та до сфери управління Хмельницької ОДА, з пропозицією провести оцінку стану готовності  захисних споруд до використання за призначенням.
Станом на 01.12.2019 оцінка стану готовності захисних споруд до використання за призначенням проведена по 8 захисних спорудах.
По захисних спорудах, утримання та експлуатація яких в подальшому не можлива, проводиться робота щодо проведення технічного обстеження захисних споруд  для прийняття органами, до повноважень яких належить питання виключення захисних споруд за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд.
 
04.04.2019 року
З початку  2019 року регіональним відділенням реалізовано 5управлінських рішень:
 1) до комунальної власності Хмельницької міської  ради передано  один об’єкт інженерної інфраструктури (водопровід), який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ТОВ «Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в тваринництві», обліковувався на його балансі, як державна власність.
2) списано  один об’єкт інженерної інфраструктури  (каналізація), який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ТОВ «Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в тваринництві», обліковувався на його балансі, як державна власність
3) приватизовано  три одиниці майна, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Комунар» (ліквідовано) та  обліковувалися на його балансі, а саме:
- 30-ти тонна вагова;
- пожежне водоймище;
- шлакобетонна огорожа (Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., смт Дунаївці, вул. Соборності, 4-А).
Укладено договори безоплатного зберігання по 9 одиницях державного мана, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Летичівське АТП 16842» (ліквідовано) та перебуває на зберіганні у ТзОВ «Станмік».
Інвентаризація державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, проведена  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» від 30.11.2005  №1121, її результати внесені до підсистеми «Етап-Майно». Інвентаризація проведена господарськими товариствами, які здійснюють господарську діяльність станом на 31.12.2018 року.
Станом на 01.04.2019 року на балансах 33 господарських товариств  обліковується  58 одиниць державного  майна.
 
06.03.2019 року
З початку  2019 року регіональним відділенням реалізовано чотири управлінських рішення:
 1) до комунальної власності Хмельницької міської  ради передано  один об’єкт інженерної інфраструктури - водопровід, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ТОВ «Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в тваринництві», обліковувався на його балансі, як державна власність.
2)  приватизовано  три одиниці майна, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Комунар» (ліквідовано) та  обліковувалися на його балансі, а саме:
- 30-ти тонна вагова;
- пожежне водоймище;
- шлакобетонна огорожа (Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., смт Дунаївці, вул. Соборності, 4-А).
04.01.2019 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.01.2019щодо них прийнято 2511 управлінських рішень, що становить  97,6 % всіх об'єктів.
Станом на 01.11.2019 року на балансах 34  господарських товариств обліковується 63  одиниці державного майна.
У 2018 році регіональним відділенням було реалізовано одне управлінське рішення: до комунальної власності Старокостянтинівської міської  ради передано один об’єкт незавершеного будівництва «32-х квартирний житловий будинок», який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Старокостянтинівський завод «Металіст» (ліквідовано), обліковувався на його балансі, як державна власність.
 
05.11.2018 року
Під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Комунар» (ліквідовано) не увійшло державне майно, обліковувалося на його балансі та перебуває в управлінні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, а саме:
 Група інвентарних об’єктів у складі:
- 30-ти тонна вагова;
- пожежне водоймище;
- шлакобетонна огорожа,
розташованих  за адресою: хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., смт Дунаївці, вул. Соборності, 4-А.
Наказом регіонального відділення від 05.06.2018 №356  прийнято рішення про  приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Комунар».
Наказом регіонального відділення від 25.10.2018 №627 прийнято рішення про приватизацію  об’єкта малої приватизації шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, що був запланований на 24.10.2018 року, зі зниженням ціни.
 
08.10.2018 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.10.2018 щодо них прийнято 2510 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,6 % всіх об'єктів.
Станом на 01.10.2018 року на балансах 35  господарських товариств обліковується 64  одиниці державного майна, з них:
- 2 житлових будинки, 2 гуртожитки, 6 об’єктів інженерної інфраструктури та благоустрою населених пунктів, які підлягають передачі до комунальної власності.
В житловому будинку по вул. Добровольського, 12 в м. Красилів, який під час приватизації не ввійшов до статутного капіталу КСП "Беркут" (стан суб’єкта – припинено), квартири приватизовані їх мешканцями.
На звернення регіонального відділення щодо вжиття необхідних заходів та проведення роботи змешканцями зазначеного житлового будинку по питанню створення та реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, Красилівська міська рада повідомила, що жителям будинку неодноразово повідомлялось про можливість створення ОСББ. Наданий час документи щодо реєстрації ОСББ до міської ради не надходили.
По двох гуртожитках, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат», обліковуються на його балансі та є державною власністю, а саме: гуртожиток (м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 33) та гуртожиток (м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 37), рішенням виконавчого комітету Шепетівської  міської ради від 27.09.2018 №270 оновлено склад комісії з приймання – передачі у комунальну власність територіальної громади міста Шепетівка вказаних гуртожитків.
- 31 об’єкт цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та є державною власністю.
На виконання Доручення Фонду державного майна України від 21.05.2018 № К/21 та листа Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА від 23.04.2018 № 70/30-36-1849/2018, регіональним відділенням наказом від 25.06.2018 №418 «Про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо передачі захисних споруд цивільного захисту» створено робочу групу з підготовки пропозицій щодо передачі захисних споруд цивільного захисту, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств зі сфери управління регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області до сфери управління іншим суб’єктам управління або органам місцевого самоврядування.
Робочою групою опрацьовано:
- акти комплексних перевірок таких захисних споруд, у яких зазначені висновки щодо оцінки їх стану утримання та експлуатації;
- документи про не можливість проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;
- інформацію щодо стану готовності захисних споруд, які перебувають в управлінні регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, надану Управлінням з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА (лист  від 25.09.2017 № 547), про що складено протокол від 20.09.2018 №1.
Керуючись ст. 19 Кодексу цивільного захисту, протоколом засідання робочої групи від 20.09.2018 №1 та з метою складання переліків захисних споруд цивільного захисту, для передачі їх зі сфери управління регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області до сфери управління іншим суб’єктам управління або органам місцевого самоврядування, регіональне відділення листом від 28.09.2018 №02-04-02803 звернулося до Хмельницької обласної державної адміністрації щодо  визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту на відповідній території по кожній захисній споруді.
 
13.09.2018 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.09.2018 щодо них прийнято 2510 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,6 % всіх об'єктів.
Станом на 01.09.2018 року на балансах 35  господарських товариств обліковується 64  одиниці державного майна, з них:
 - 2 житлових будинки, 2 гуртожитки, 6 об’єктів інженерної інфраструктури та благоустрою населених пунктів, які підлягають передачі до комунальної власності.
У житлових будинках  всі квартири приватизовані їх мешканцями. З метою реалізації положень законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та враховуючи актуальність і соціальну направленість питань реалізації прав власників (співвласників) на управління багатоквартирними будинками, яке здатне викликати соціальну напругу, регіональне відділення звернулося до відповідної міської ради з пропозицією вжити необхідні заходи та провести роботу з мешканцями зазначених житлових будинків по питанню  створення та реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
31 об’єкт цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та є державною власністю.
На виконання Доручення Фонду державного майна України від 21.05.2018 № К/21 та листа Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА від 23.04.2018 № 70/30-36-1849/2018, регіональним відділенням наказом від 25.06.2018 №418 «Про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо передачі захисних споруд цивільного захисту» створено робочу групу з підготовки пропозицій щодо передачі захисних споруд цивільного захисту, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств зі сфери управління регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області до сфери управління іншим суб’єктам управління або органам місцевого самоврядування.
 
16.04.2018 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.04.2018 щодо них прийнято 2510 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,6 % всіх об'єктів, в тому числі за 2017рік:
- передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади – 4 одиниці майна;
Станом на 01.04.2018 року на балансах 35 господарських товариств обліковується 64 одиниці державного майна.
 
09.01.2018 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.01.2018 щодо них прийнято 2510 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,6 % всіх об'єктів, в тому числі за 2017рік:
- передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади – 4 одиниці майна;
Станом на 01.01.2018  року на балансах 34  господарських товариств обліковується 64  одиниці державного майна.
 
09.10.2017 року
Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.
Станом на 01.10.2017 щодо них прийнято 2510 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,6 % всіх об'єктів, в тому числі за 9 місяців 2017року:
- передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади  – 4 одиниці майна;
Станом на 01.10.2017 року на балансах 34  господарських товариств обліковується 64  одиниць державного майна.
 
02.10.2017 року
Регіональне відділення у зв’язку з ліквідацією господарських товариств, пропонує бажаючим стати балансоутримувачами об’єктів державної власності – захисних споруд цивільного захисту.
Інформація про об’єкти :
  1. Сховище ЦО №84130 (Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Харченка,2), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Кам’янець-Подільський м’ясокомбінат» (ліквідовано).
  2. Сховище ЦО №84155 (Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, пров. Північний, 5), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Кам’янець-Подільський завод стінових матеріалів» (ліквідовано).
  3. Погріб «літера Б-1» (Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Автопарківська, 8), який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу  ВАТ «Летичівське АТП 16842» (ліквідовано).
  4. Погріб «літера В-1» (Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Автопарківська, 8), який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу  ВАТ «Летичівське АТП 16842» (ліквідовано).
  5. Сховище ЦО № 84053 (м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 4), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ТОВ «Стіомі-Холдинг» (в процедурі ліквідації).
  6. Сховище ЦО № 84140 (Хмельницька обл., м. Шепетівка, пров. Подільський, 2), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Шепетівський хлібозавод» (ліквідовано).
  7. Протирадіаційне укриття № 84937 (Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красинських, 13), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу КП «Дунаєвецький арматурний завод» ( в процедурі припинення).
  8. Протирадіаційне укриття (Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Ватутіна, 95), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Старосинявське АТП 16850» (ліквідовано).
З пропозиціями звертатися за адресою : м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 17. Телефон для довідок : (0382) 72-09-40
 
10.07.2017 року

Під час приватизації до статутних капіталів господарських товариств не ввійшло 2574 одиниць майна, які обліковувались на балансах 186 господарських товариств, як державна власність.

Станом на 01.07.2017 щодо них прийнято 2507 управлінських рішень, або реалізовано управлінські рішення по 97,4 % всіх об'єктів, в тому числі за І півріччя 2017 року:
- передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади  – 1 одиницю майна;
Станом на 01.07.2017 року на балансах 35  господарських товариств обліковується 67  одиниць державного майна.