A A A K K K

Група Е

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
 • Закон України «Про приватизацію державного майна», від 04.03.1992 №2163 – XII
 • Закон України «Про особливості приватизації  майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 № 290/96-ВР
 • Закон України «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 • Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств від 17.08.1998  №1301
 • Про затвердження Методики оцінки майна від 10.12.2003 №1891
 • Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році від 12.05.2015 №271
 • Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства від 11.09.1996 №1099
 • Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організації, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності від 25.07.2012 №686
НАКАЗИ
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній» від 20.04.2011 №595
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу» від 17.08.2000 №1718 ( у редакції наказу Фонду державного майна України від 10.07.2012 №3101)
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про комісію з приватизації» від 15.07.1997 №743
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про план  приватизації єдиного майнового комплексу підприємства» від 17.08.2000  №1718
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства» від 25.11.2003  №2097
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку організації роботи держаних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності» від 22.10.2012 №3688
 • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організації і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами» від 22.05.2012 №723