A A A K K K

Групи В, Г

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
  • Закон України «Про приватизацію державного майна», від 04.03.1992 №2163 – XII
  • Закон України «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV
  • Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» від 12.04.2012 №4650-VІ
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  • Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств від 17.08.1998  №1301
  • Про затвердження Методики оцінки майна від 10.12.2003 №1891
  • Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році від 12.05.2015 №271
НАКАЗИ
  • Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В,Г » від 26.07.2002 №1336 ( у редакції наказу Фонду державного майна України від 26.04.2012 №588)