A A A K K K

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

Регіональному відділенню

 

ФДМУ по Миколаївській області – 27 років

 

  Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області було утворено 5 травня 1992 року за наказом Фонду державного майна України № 109 штатною чисельністю 7 штатних одиниць. Першим керівником Регіонального відділення було призначено Бушина Володимира Миколайовича.

 

Колективу потрібно було якнайшвидше пройти етап становлення, організувати роботу щодо підготовки підприємств до роздержавлення, налагодити взаємодію з органами виконавчої влади, самоврядування з тим, щоб безпосередньо приступити до основної мети створення – приватизації державних підприємств в області.

 

В перші місяці існування фахівцями Регіонального відділення було визначено перелік державних підприємств, які в подальшому необхідно було реформувати. Безпосередньо на Миколаївщині робота з приватизації була розпочата Регіональним відділенням з травня 1993 року.

 

До 1995 року в Миколаївській області було приватизовано 412 об'єктів, з них - 148 об'єктів державної власності та 264 - комунальної.

 

Наказом ФДМУ від 07.02.1995 № 185 на посаду начальника Регіонального відділення було призначено Казанського Євгена Михайловича  – заслуженого економіста України, який очолював Регіональне відділення протягом 20 років (на теперішній час – на пенсії).

 

В першу чергу нове керівництво, на виконання Указів Президента України від 26.11.1994 № 699 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів”, від 30.12.1994 №827/94 “Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації”, від 19.01.1995 №66/95 “Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі”, вирішило питання структурної перебудови Регіонального відділення та комплектування його кадрами. Наказом від 28.02.1995 № 83-п було визначено структуру Регіонального відділення, до складу якої входило 11 відділів та 23 представництва ФДМУ чисельністю 151 штатна одиниця. Першим заступником начальника Регіонального відділення в той період працював Власов М.М., який поряд з заступником начальника Регіонального відділення Казьміною Л.В., а в подальшому Волошиною Л.Т., забезпечував роботу відділення щодо реформування державної власності, продажу акцій та роботи з фінансовими посередниками, управління державним майном та роботу з питань післяприватизаційної підтримки підприємств. В подальшому, після того як Власов М.М. був призначений керівником територіального відділення ДКЦПФР в Миколаївській області, його на цьому посту замінив Налімов В.І. (на теперішній час – на пенсії).

 

Для забезпечення можливості проведення на Миколаївщині інтенсивної масової приватизації, згідно з Указом Президента України від 26.11.1994 №699 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів”, Казанським Є.М. проведено у березні 1995 року роботу щодо створення Регіонального центру сертифікатних аукціонів. Взаємодію з РЦСА забезпечував заступник начальника Регіонального відділення Жиляєв О.С., на якого були покладені питання продажу акцій, корпоративного управління, економічного аналізу та післяприватизаційної роботи, який вийшов на пенсію у квітні 2004 року. З 2004 по 2009 рр. ці питання курувала заступник начальника Регіонального відділення Клєпцова Т.А. (на теперішній час – на пенсії).

 

У березні 1995 року, у відповідності до Указу Президента України від 19.02.1994 №56/94 “Про єдину систему органів приватизації в Україні”, на території Миколаївської області була завершена робота по створенню єдиної системи органів приватизації. У 18 районах та 5 містах обласного значення було створено представництва ФДМУ. В той же час до складу Регіонального відділення влився Фонд комунального майна обласної ради у складі 8 осіб, ставши окремим структурним підрозділом Регіонального відділення, на який було покладено завдання з реформування обласної комунальної власності та координації роботи представництв ФДМУ в районах та містах області. Очолював відокремлений структурний підрозділ заступник начальника Регіонального відділення Мартинов В.А., з 1997 року цю посаду обіймала Очкурова Любов Вікторівна , з 2000 року по березень 2015 року – перший заступник начальника Регіонального відділення, яка   курувала роботу структурних підрозділів Регіонального відділення: з питань оцінки та малої приватизації, оренди та управління державним майном, роботи з громадськістю та ЗМІ (на теперішній час – на пенсії).

 

Роботу Регіонального відділення з питань реформування державної власності, продажу акцій, управління державними корпоративними правами та постприватизаційного супроводження, інформаційно-аналітичного забезпечення, юридичної, кадрової роботи, діловодства та господарського забезпечення курував  заступник начальника Регіонального відділення Сокол Олег Васильович, який працює в Регіональному відділенні з 25 квітня 1995 року. Наказом ФДМУ від 28.04.2015 № 68-р Сокол О.В. призначений першим заступником начальника Регіонального відділення.

 

За період свого існування представництвами було приватизовано 763 об'єкти, у тому числі 668 об'єктів групи А, 87 - груп Б,В, 4 – групи Д, 4 – групи Е.

 

У січні 1998 року, у зв'язку з введенням в дію Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, були реорганізовані всі представництва ФДМУ в районах і містах області. Їх функції по реформуванню комунального майна було передано до органів місцевого самоврядування.

 

Наказом ФДМУ від 01.02.2016 № 11-р з 9 лютого 2016 року начальником Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області призначено Сальнікова Олексія Олександровича.

 

В Миколаївській області з початку приватизації станом на 01.05.2019 приватизовано 4198 об'єктів, з них 1158 – об'єкти державної власності і 3040 – комунальної.

 

За період 1992-2019 рр. Регіональним відділенням було приватизовано та здійснено продаж акцій по 340 об’єктам груп В та Г.

 

За період з початку приватизації за приватизовані Регіональним відділенням об’єкти надійшло 348,7 млн. грн., з яких грошовими коштами – 242,4 млн. грн., приватизаційними майновими сертифікатами – 95 млн. грн., компенсаційними сертифікатами – 11,3 млн. грн.

 

На фондових біржах були продані пакети акцій по 96 ВАТ, приватизація яких здійснювалася Регіональним відділенням.

 

Протягом 1996 – 2019 рр. було оголошено та відбулося 15 конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ.

 

За час функціонування Регіональне відділення створило органи управління у 243 АТ, до складу наглядових рад яких від держави входили в основному представники Регіонального відділення, уклало 145 контрактів з головами правлінь АТ. За участю представників Регіонального відділення було проведено близько 939 загальних зборів акціонерів АТ та понад 810 засідань спостережних рад.

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 №791 «Про управління державними корпоративними правами» було призначено відповідальних представників з управління державними корпоративними правами в 56 АТ з числа керівників та фахівців Регіонального відділення, які постійно працювали у тісному контакті з головами правлінь АТ, відслідковуючи питання погашення заборгованостей із заробітної плати до Державного бюджету та Пенсійного фонду, брали участь у роботі наглядових рад, 20 фахівців Регіонального відділення пройшли курс навчання та одержали Кваліфікаційні сертифікати на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави.

 

На постійному контролі Регіонального відділення знаходяться питання своєчасності виплати заробітної плати у державних підприємствах, які знаходяться в управлінні Регіонального відділення.

За час існування Регіонального відділення значна увага приділялася управлінню державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, відчуженню майна державних підприємств. Регіональне відділення проводило роботу по 203 господарським товариствам, на балансі яких у процесі приватизації було залишено 3130 об'єктів державного майна.

Враховуючи, що головною метою роботи з управління державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів та перебуває на балансах господарських товариств, є прийняття ефективних управлінських рішень щодо зазначеного майна, на виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 01.05.2019 управлінські рішення реалізовані по 2985 об'єктах державного майна, що становить 95,3% від загальної кількості об'єктів, які були залишені на балансах господарських товариств. На цей час приватизовано 432 об'єкти, передано в оренду 7 об'єктів, передано до комунальної власності 1597 об'єктів, передано в управління іншим органам центральної виконавчої влади 143 об'єкти, передано на умовах договору зберігання 44 об'єкти, інші рішення (списано, приватизація житлових будинків мешканцями, передача акцій до ФДМУ тощо) – 762.

В управлінні Регіонального відділення залишилось 157 об'єктів, які не увійшли до статутних капіталів 63 господарських товариств, та за якими Регіональним відділенням здійснюється систематичний контроль за утриманням та збереженням господарськими товариствами державного майна, яке перебуває на їх балансі.

В умовах сьогодення України поряд з роздержавленням об'єктів державної власності одним з ведучих способів управління державним майном, що знаходиться на балансах державних підприємств, бюджетних установ, організацій, та не увійшло до статутних капіталів акціонерних товариств, та важливим джерелом поповнення доходної частини державного бюджету залишаються орендні відносини. Державними нормативно-законодавчими актами було визначено напрямки по регулюванню орендних відносин та джерело поповнення доходної частини Державного бюджету України – надходження орендної плати.

 

З метою ефективного використання державного майна та поповнення державного бюджету Регіональним відділенням ведеться значна робота з укладання нових договорів оренди та здійснюється постійний контроль за своєчасною сплатою орендної плати до Державного бюджету.

 

Якщо провести динаміку по договорах оренди, які контролюються Регіональним відділенням та надходженням до Державного бюджету від оренди в розрізі 2000 – 2019рр., то спостерігається тенденція збільшення кількості контролюючих Регіональним відділенням договорів оренди та значний ріст надходжень до Державного бюджету від оренди державного майна.

 

На сьогоднішній день Регіональне відділення виступає орендодавцем по 436 договорах оренди державного майна.  Всього в Регіональному відділенні  знаходиться на контролі 521 договір оренди державного майна на загальну площу 437,2 тис. кв.м.

З 2000 року забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету понад 232,7 млн. грн., в т.ч. з початку 2019 року – 12,9 млн. грн.).

 

Регіональним відділенням приділяється велика увага постприватизаційному контролю, виконанню інвестиційних зобов’язань новими власниками, створенню нових робочих місць та роботі з покупцями об’єктів приватизації щодо залучення інвестицій у придбані об’єкти. Внаслідок роботи Регіонального відділення з початку приватизації, вдалося залучити інвестицій на  приватизовані об’єкти  на загальну  суму 144,5 млн. грн., яка значно перевищує зобов’язання, передбачені умовами договорів купівлі-продажу.

 

Оцінюючи підсумки діяльності Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області за 27 років, можна впевнено стверджувати, що Регіональне відділення внесло вагомий вклад в проведення ринкових перетворень в Миколаївській області, трансформувавши як відносини власності, так і суспільну свідомість. Разом з тим, багато приватизованих підприємств одержали ефективних власників, а вкладення ними інвестицій в економіку Миколаївської області забезпечує її стабільний ріст, що у свою чергу позитивно відбивається на вирішенні різних соціальних питань у регіоні.

На теперішній час більш ефективно в Миколаївській області здійснюється соціальне партнерство бізнесу з місцевими органами влади та територіальними громадами.

 

Протягом 27 років в Регіональному відділенні проходили реорганізації та створювались нові структурні підрозділи. На 2019 рік в Регіональному відділенні затверджено структуру, до складу якої входять 3 відділи і 5 секторів та створено згуртований колектив відповідальних та високопрофесійних фахівців. На теперішній час в Регіональному відділенні працює 29 осіб (середній вік державних службовців –  44 роки). Ядро колективу становлять люди, які працюють в Регіональному відділенні більше 10 років – 19 осіб (65%).

Працівники Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області чітко усвідомлюють відповідальність за покладені на них завдання, і, спираючись на багаторічний досвід, виконують на високому професійному рівні нелегку, але дуже важливу для нашої країни роботу.