A A A K K K

Інформація про стан виконання завдань

у сфері приватизації за січень-серпень 2016 року

Згідно статті 7 Закону України „Про приватизацію державного і комунального майна” від 18.01.2018 №2269-VІІІ, Регіональне відділення здійснює роботи з приватизації державного майна.
Наказом Фонду державного майна України від 27.03.2018 №447  «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2018 році» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 18.05.2018 №670, до зазначеного переліку включено 9 об”єктів малої приватизації Миколаївської області, з них: 4 об”єкта, як окреме майно, 3 об”єкта незавершеного будівництва, 1 об”єкт соціально-культурного призначення, та єдиний майновий комплекс державного підприємства «Племрепродуктор «Степове».                                            
Регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській області станом на  31.08.2018 виставлено на продаж на електронному аукціоні 6 об”єктів малої приватизації.  
По іншим об”єктам продовжуються роботи по підготовці до продажу відповідно до вимог  Закону України „Про приватизацію державного і комунального майна”.
Функції з приватизації об’єктів комунальної власності відповідними радами у звітному періоді Регіональному відділенню не делегувалися, Регіональним відділенням приватизація об’єктів комунальної власності за звітний період не здійснювалася. Відповідно до наказу Фонду держмайна України від 08.07.2009 №1028 „Про внесення змін до наказу ФДМУ від 14.02.2007 №262 „Про впорядкування роботи з відомчою звітністю з питань приватизації державного і комунального майна” із змінами, внесеними наказом від 17.08.2007 №1374”, Регіональне відділення здійснює моніторинг приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності в Миколаївській області.
Всього у січні-серпні 2018 року у Миколаївській області приватизовано 4 об’єкта, з них: 2 об’єкти державної власності та 2 об’єкти комунальної власності.   
За підсумками роботи за січень-серпень 2018 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації об’єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації у сумі  1180,7 тис. грн., в т.ч. від продажу земельних ділянок – 155,4 тис. грн., які були перераховані до загального фонду Державного бюджету України, крім того перераховано ПДВ від продажу об’єктів приватизації в сумі 236,1 тис. грн.
Протягом серпня 2018 року Регіональне відділення здійснювало управління державним майном ДП «Володимирське». Станом на 31.08.2018 у ДП «Володимирське» відсутня прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати, зі сплати ЄСВ та до бюджету.
З початку 2018 року станом на 31.08.2018 проведено 5 перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу. Порушень виконання умов договорів купівлі-продажу під час перевірки не встановлено. У зв’язку з виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу в повному обсязі, 1 договір купівлі-продажу знято з контролю Регіонального відділення.
     У січні-серпні 2018 року залучення покупцями державного майна інвестицій на приватизовані об`єкти не зафіксовано, всього з початку приватизації залучено інвестицій на суму 144,5 млн. грн.
В управлінні Регіонального відділення знаходилось 3130 об’єктів державного майна, які залишились на балансах 203 господарських товариств, створених у процесі приватизації. На виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 31.08.2018 реалізовані 3001 управлінське рішення по 2995 об’єктам державного майна, що складає 95,7% від загальної кількості об’єктів, які були залишені на балансах господарських товариств, у тому числі передано до комунальної власності  –  1596 об’єктів, що складає 97,8% від тих, які підлягали передачі. Залишилось в управлінні Регіонального відділення 183 (5,8%) об'єкта державного майна на балансах 63 господарських товариств.
Станом на 31.08.2018 на обліку Регіонального відділення знаходиться 528 договорів оренди державного майна на загальну площу 466,8 тис. кв. м., з них по 459 договорах оренди державного майна Регіональне відділення виступає орендодавцем. З початку 2018 року Регіональним відділенням укладено 34 договори оренди, в т. ч. у серпні укладено 10 договорів.
За підсумками роботи за січень-серпень 2018 року Регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету у сумі 22,06 млн. грн. що складає 65,0% від річного завдання, встановленого наказом ФДМУ від 05.01.2018  №12 „Про виконання завдання щодо забезпечення надходження коштів від орендної плати до Державного бюджету України у 2018 році”.