A A A K K K

Збори акціонерів

 

07.11.2019

Протягом  9 місяців 2019 року річні Загальні збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню акціонерних товариствах, розташованих на території Полтавської області не проводилися.

 

22.07.2019

Протягом першого півріччя 2019 року річні Загальні збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню акціонерних товариствах, розташованих на території Полтавської області не проводилися.

 

18.04.2019

Протягом першого кварталу 2019 року регіональним відділенням, як органом управління корпоративними правами держави ініційовано проведення річних Загальних зборів акціонерних товариств на території Полтавської області.

 

02.01.2019

Протягом 2018 року збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню підприємствах не скликалися.

 

01.02.2018

Протягом 2017 року збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню підприємствах не скликалися.

 

08.08.2017

Протягом І півріччя 2017 року збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню підприємствах не скликалися.

 

31.01.2017

Протягом 2016 року збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню підприємствах не скликалися.

 

05.07.2016

Протягом першого півріччя 2016 року збори акціонерів на підпорядкованих регіональному відділенню підприємствах не скликалися.

 

29.12.2015

         Протягом 2015 року регіональним відділенням взято участь одних загальних зборах акціонерів.

В квітні 2015 року відбулися  загальні збори акціонерів ПАТ «Емальхімпром»за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3Д.

По питаннях порядку денного прийняті наступні рішення: затверджено звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році; затверджено звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора по підсумкам роботи в 2014 році; затверджено річні результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2014 рік; затверджено основні напрямки діяльності Товариства на 2015-2016р.р.

Рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів по результатам роботи Товариства в 2014 році більшістю голосів акціонерів не прийнято.