A A A K K K

Історична довідка

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області створене у червні 1992 р. Свою діяльність розпочало з формування переліку підприємств загальнодержавної власності, розташованих в Чернігівській області.

Через рік після створення регіональне відділення затвердило умови і невдовзі провело перші конкурси з продажу об'єктів державної власності - Чернігівської валяльно-повстяної фабрики та Холминського цегельного заводу. В ході першого комерційного конкурсу ціна, за яку було продано об'єкт, майже у 50 разів перевищила вартість, визначену при оцінці майна. На засіданні Кабінету Міністрів у березні 1994 року, де слухалось питання про виконання першої Державної програми приватизації, Чернігівська область була названа в числі тих, де приватизаційні процеси розгорнуті найактивніше.

Створений через півроку після регіонального відділення Фонд комунального майна і приватизації обласної ради народних депутатів здійснив чималий обсяг роботи, пов'язаний з перевіркою і впорядкуванням договорів оренди комунального майна, підготовкою і здійсненням приватизації об'єктів комунальної власності. В результаті спільних зусиль за період 1992-1994 років на Чернігівщині було приватизовано 83 об'єкти загальнодержавної власності і 64 - комунальної. Основними методами при цьому стали викуп майна товариством покупців та продаж акцій відкритих акціонерних товариств.

У вересні 1994 року Фонд комунального майна і приватизації обласної Ради було об'єднано з регіональним відділенням ФДМУ. Згодом у 22 районах області та містах Ніжині та Прилуках почали діяти представництва Фонду державного майна України, діяльність яких була згорнута у 1998 році після завершення етапу масової приватизації.

Реалізовуючи завдання, визначені Державними програмами приватизації, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів, наказами ФДМУ, рішеннями сесій обласної, міських та районних рад, регіональне відділення та представництва ФДМУ, здійснили великий обсяг роботи, пов'язаний з перетвореннями у сфері власності. Помітний внесок у становлення недержавного сектору економіки області вніс також фонд комунального майна Чернігівської міської ради, який існує з листопада 1992 року.

Піковими в приватизації стали 1995 та 1996 роки, коли було роздержавлено близько половини загальної кількості об'єктів. У галузевому розрізі найбільший їх масив припадає на оптову і роздрібну торгівлю, промисловість, сферу послуг.

 В різні роки Регіональне відділення очолювали Бабич Валерій Іванович, Літвінов Микола Іванович, Петренко Борис Михайлович.

  Відповідно до Наказ № 786 від 05.08.19 р. "Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України"утворено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях як юридичну особу публічного права, реорганізувавши шляхом злиття Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області та Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області. 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях розпочало роботу 17 вересня 2019 року.

Наразі Управління очолює Йовенко Валерій Іванович, який очолювал Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області  з 2015 року до проведення реорганізації. 

 Основним завданням, що стоїть на сьогодні перед відділенням, є робота по виконанню Державної програми приватизації.

Основні завдання регіонального відділення:

- реалізація державної політики у сфері приватизації;

- реалізація державної політики у сфері оренди;

- реалізація державної політики у використанні та відчуженні державного майна;

- управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери  управління регіонального відділення;

- реалізація державної політики у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.